DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Gürsel Yıldırım
Gürsel Yıldırım
Giriş Tarihi : 12-06-2021 07:47

PONTOS-ERMENi SORUNU

Dünden devam 

Rus İhtilali başından itibaren 12 Mart 1918’de Osmanlı Birlikleri’nin Erzurum’u geri aldıkları tarihe kadar, Ermeniler’in Erzurum şehri ve çevresi Türk ahalisine karşı durumu ve davranışları üzerine. Bu hatıra II. Rus Erzurum Kale Topçu Alayı’nın tarihçesine ekleme olarak yazılmıştır. . Ermeniler, Erzurum ve çevresine saldırdılar. Bu saldırışla birlikte, gerek şehirde ve gerekse yakın köylerde evler yağmalanmak, sahipleri toptan kırılmak gibi kıyıcıklar başladı. Rusların bulunuşu, Ermenilerin bu kıyıcıkları açıktan yapmalarına engel oluyordu. Öldürme ve yağma, eşkıya biçiminde gizlice yapılmaktaydı. . Ilıca kasabasında kaçamayan Türkler’in hepsinin öldürülmüş olduğunu ve kör baltalarla enselerinden kesilmiş birçok çocuk cenazeleri gördüğünü bizzat Odişelidze söyledi. . Köylere giden yollarda, uzuvları tahrip edilmiş birçok cenazelere rastlanmış. Her geçen Ermeni, bu cesetlere bir kere söğer ve tükürürmüş. Cami avlusunda 142 cm yüksekliğinde cenaze yığılmıştı. Bunların arasında her yaşta kadın, erkek, çoluk çocuk ve yaşlılar vardı. Kadın cenazelerinde zorla ırza geçme izleri pek belli halde idi. Birçok kadın ve kızların tenasül yerlerine tüfek fişeği sokulmuştu. . Erivan ili içindeki İslamlar’ın kırılıp yok edilmekte oldukları; otuzdan çok İslam köyünün yakılıp, ahalisinin kırıldığı ve Erivan’dan kaçarak gelen yaralı ve hasta göçmenler sayısının günden güne çoğalmakta ve yokluk ile perişanlık içinde bunaldıklarından, bunlara sığınak ve barınma yeri gösterilmesi istirham olunmaktadır. . 1918 yılı Ocak ayından başlayarak Ermeniler, Müslümanların yaşadıkları köylere saldırmağa başladılar. Önce ”Silahlarınızı bize teslim ederseniz sizlere asla dokunmayız” diyerek söz verdiler. Ermenilerin bu yeminli sözlerine kanan İslamlar’ın ellerindeki silahları aldıktan sonra, Müslümanların köylerine saldırmağa, onları öldürmeğe, köylerini yakıp yıkmağa, eşyalarını ve mallarını yağmalamaya başladılar. Alaca, Gümriş.. adlı köyleri yaktılar, yıktılar; dirliklerini, hayvanlarını ve bütün eşyalarını alıp götürdüler. Buralarda oturanların birtakımını yerlerinde öldürdükten sonra sağ kalan erkeklerle bütün kadınları da tutsak olarak Ahılkelek kasabasındaki kampta topladılar. . Kurudere’yi o günlerde basarak 8 kadın ile erkeği öldürmüş ve biri gelin, biri kız olmak üzere, 35 kişi ile 440 hayvanı alıp götürdüler. ANTRANİK MARŞI “Antranik kardeş, gidelim Türkiye’ye Kıralım Türkleri, olsun Ermenistan” Katolik ve Protestan Ermeniler dışında, sayı bakımından daha çok olan Gregoryen Ermeniler’in dün olduğu gibi bugün de “Milli ülkü”l erinde yaşata geldikleri “Büyük Ermenistan” ancak “Carteng Türkeri/Türkleri kıralım” felsefesiyle gerçekleştirilmek isteniyor. Bu tür katliamlarla ilgili olarak başka örnekler vermek istemiyorum. Bilinen katliamlar insanlık tarihi açısından korkunçtur. Her iki halkın dini ayırımla düşürüldüğü bu duruma sadece iğrençlik olarak yorumluyorum. PROPAGANDA AMAÇLI İDDİALAR . Prof. Lowry’e göre “Amerika kamuoyunun belirgin özelliklerinden biri haline gelen ve günümüzde de varlığını sürdüren güçlü Türkiye aleyhtarlığının temel taşlarından biri olan Morgenthau’nu kitabı, İttihak ve Terakki Hükümeti’nin I. Dünya Savaşı’nı bahane ederek Ermeni azınlığa karşı planlı bir soykırımın uygulandığı inancının ana çıkış noktalarından biridir.” . 1916 yılında İngiltere Hükümeti tarafından “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler’in Uğradığı Muamele 1915-1916” adıyla yayımlanan ve genellikle “Mavi Kitap” diye atıfta bulunulan kitap Ermeniler’in ellerindeki en önemli belgedir. Görünürde Osmanlı Hükümeti tarafından tasarlanan bir etnik imha planı çerçevesinde, Ermenilere karşı uygulanan vahşet ve katliamları ortaya koyan 150 görgü tanığı tarafından hazırlanan belge ve raporları içerir. Kitap 2 000 yılında tekrar basıldı. Ancak kitabın içerdiği belge ve tanık raporlarının gerçekliği tartışılınca sahte oluşu ortaya çıktı. . Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, soykırım suçunu hukuken tanımlamış ve varlığının ne şekilde saptanacağını da belirtmiştir. Sözleşme hükümlerine göre bir eylemin soykırım olabilmesi için “bir ulusal, etnik, ırksal veya dinsel grubun tamamen veya kısmen ortadan kaldırılması niyetiyle” işlenmiş olması gerekir. Yani bir Ermeni soykırımından bahsedilebilmesi için sırf Ermeni olduklarından dolayı yok etme kastının olması gerekir. Osmanlı Devleti’nin arşivlerinde yapılan araştırmalarda açık bir niyetin varlığını gösterecek hiçbir belge bulunmamıştır. . Bu sözleşme 9 Aralık 1948’de onaylanarak üye devletlerin imzasına açıldı. 12 Ocak 1951’de yürürlüğe giren sözleşmeyi, Türkiye aynı yıl onayladı. ABD’nin onaylaması ise 23 Şubat 1989’u buldu. Ermenistan da sözleşmeye taraf ülke olarak 1991’de katıldı. . Prof. Bernard Lewis Le Monde’ de yayımlanan makalesinde “ Osmanlı Devleti, Yahudilere karşı kin ve düşmanlığı tahrik eden Avrupa’daki antisemitizm kampanyasına benzer eylem ve davranışlar içine girmemiştir. Ermeni tehciri, bütün ülkeyi kapsamamış ve özellikle İstanbul, İzmir gibi kentlerde uygulanmamıştır. Teşhir kararının meşru nedenlerle dayandığı inkar edilemez. Ermeniler bazı Amerikan misyonerlerinin raporlarının ortaya koyduğu üzere tehcir kararından önce ele geçirdikleri köylerde korkunç zulümler yaptılar. Osmanlı topraklarını işgal eden Rusları kurtarıcı olarak gördüler ve onlara destek vermekle kalmayıp onların safında çarpıştılar. Bu durum, Osmanlı Hükümeti’ni, bu sorunu eskiden beri başvurduğu tehcir yöntemiyle çözme kararını uygulamaya yöneltmiştir… Ancak, Osmanlı Hükümeti’nin Ermeni milletini yok etmek için bir plan ve kararı konusunda hiçbir ciddi delil mevcut değildir.” . Lozan’da Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya nezdinde girişimlerde bulunan Ermeni Heyeti, Türklere baskı yapılarak Çukurova’nın kendilerine verilmesi için ellerinden gelen her şeyi denedi. Azınlıklar Alt Komisyonu’nda “Ermeni Meselesi” gündeme getirildi. Türk Heyeti üzerinde baskı kurmalarına rağmen Lozan Antlaşması metnine Ermeniler ile ilgili hiçbir hüküm konmadı. Böylece, mesele Lozan’da hukuki ve siyasi olarak Türkiye’nin istediği biçimde sonlandı. . 3 Ekim 1921’de Sovyet Ermenistan’ı ile Kars Antlaşması imzalanmış, Ermenistan, Moskova Antlaşması ile çizilen sınırları kabul etmiştir. . “Van’da Ermeni İsyanı” adlı kitabında ABD’li Prof. Justin McCarthy, Lordlar Kamarası’nda düzenlenen toplantıda, dia eşliğinde yaptığı konuşmasında “Ermeniler 1915 yılında isyan ettikleri Van’da Müslümanları öldürdüler. Ayrıca 3 000 Kürt, Zeve Vadisi’nde Ermeniler tarafından katledildi. Kürt aşiretleri de bunun üzerine Ermenileri öldürdüler. Trajedi böyle başladı. Osmanlı arşivlerinin incelendiğinde  buradaki bilgilerin Ermeni kaynaklarının aksine tutarlı olduğu görülecektir… Rus yanlısı oldukları için Rus tarafına giden Ermeniler orada açlıkla karşılaşınca geri dönmek istemişler, ama Ruslar izin vermediği için çoğu açlıktan ölmüştür. Ölen Müslümanlardan, Türklerden, Kürtlerden hiç kimse söz etmiyor. Bu insanlar hiç kimsenin umurunda değil mi? Neden bu insanların sesleri duyulmuyor?” diye konuşmuştur. . Ermenistan “Ben hem soykırım iddiasıyla Türkiye aleyhinde karalama ve iftira kampanyasını yürütürüm hem de ona Amerika’nın ve Avrupa Birliği’nin baskısıyla ne istediğimi yaptırırım” politikasını sürdürmeye devam etmektedir. Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan “Soykırımın 90. Yıldönümü arefesinde Türkiye daha tutarlı bir tavır takınmadığı gibi karşı atağa geçmek gibi fikirler lanse etmekte Türkiye utanmaz bir şekilde yalnız kendi tarihini yeniden yazmak istemiyor, bu düşünceye başka ülkeleri de sevk etmek istiyor” diyerek Ermeni politikasını daha net biçimde açıklamıştır. GOCUNMALAR VE GERÇEKLER 90 yıl önce Anadolu’da olanlarla ilgili üç gerçek: 1-Taşnak gerçeği.. Bu siyasi akım, tüm uluslarda bulunan “ırkçılığa dayalı milliyetçi” liğin Ermeni kanadı.. Şimdi bu geçeğin gizlenmesi “tüm Ermenileri düşman sayan” bizde ırkç-milliyetçi siyaset ile iki halkı çatıştırmaktan çıkar bekleyen “küresel sömürgeciliğin” işine yarıyor.. 2-Eğer Fransızlar ve İngilizler, Çarlık Rusyası’nı da kullanarak bu Taşnakları silahlandırmasalardı, 90 yıl önceki “halklar arası çatışma” ortamını da yaratamazdı. 3-Aynı drama son verenler Rusya’daki Ekim Devrimi ile Türkiye’deki Cumhuriyet Devrimi’dir. Çünkü yine Taşnaklara olan Çarlık desteğini Sovyet Devleti durdurmuştu. Emperyalizmin Doğu Anadolu’yu kapsayan Ermeni Devleti haritalarını da ulusal kurtuluşumuzun güvencesi olan “Cumhuriyet Hükümeti” tarihin çöplüğüne attı. BİR ANI İhsan Sabri Çağlayangil anısı: “Ermeni sorunuyla ilgili madde karara bağlandıktan sonra, Ermeni ulusunun soylu oluşu, eski bir kültürü yaşatması üzerine görkemli bir söylev çekilir. Gündemde olmayan bu konuşmaya İsmet Paşa’nın canı sıkılır. - Böyle konuşmakla ne demek istiyorsunuz? Diye Lord Curzon’ a çıkışır. Lord Curzon’un yanıtı, olayın ileriye uzanan siyaset oyunu olduğunu düşündürmesi bakımından anlamlıdır. - Paşam, bu olay bitti, bu defter kapandı. Ama bir ölümün ardından biraz gözyaşı da dökmek gerekmez mi? YAŞANMIŞ BİR ANI (Kaynak : G. Yıldırım(Dedelle) … Sabaha üç kala hareket ettik. Ermenilerin mevzi tuttuğu yer zaten üç saat mesafede idi. Ben Bölük eminin olduğum için ertesi gün askere erzak yetiştirmek için arkada kalmıştım. Bir gürültü koptu. Yarım saat devam etti. Top tüfek sesleri birbirine karıştı. Adeta yer gök sarsılıyordu. Biz arkadakiler çok heyecanlandık. Sabah olur olmaz ağırlıklarımızla hareket ettik. Epeyce ilerlemiştik ki, bir İngiliz teyyaresi üzerimize bomba savuruyordu. Ama isabet ettiremedi. Gide gide Ermenilerin savunduğu mevzilere vardık. Tel örgüyü geçtik. Ne bizden ne onlardan kimse görünmüyordu. Biraz daha giderek, tepeye açıklığa çıktık. Bir de ne görelim; bizim asker tüfek çatmış oyun oynuyor, eğleniyorlar. Arkadaşlarla kucaklaştık, ağlaştık. Ne olduğunu sorduk. İlk baskında Ermeniler mukavemet göstermeden mevzilerini terk edip kaçmışlar… ERMENİ MESELESİ POLİTİK Türkiye’yi Fransa’da savunan avukat De Malville “Soykırımı kanıtlayacak delillerin ortaya konulamadığını” söylüyor. Fransız mahkemelerine olayların hiçbir şekilde bir soykırım olarak nitelenemiyeceğini anlatan ve “1915 Osmanlı Rus Ermeni Trajedisi” başlıklı kitabı yayımlayan avukat “Osmanlı insancıl davranıp Ermenileri emniyetli bölgelere göç ettirmek yerine Rus cephesine sürseydi bugün soykırım savları ortaya atılamazdı… Türkiye’nin soykırımı kabul etmesi durumunda Ermenilerin toprak talepleri kaçınılmaz. Türkiye kendini iyi anlatamıyor. Çeşitli ülkelerde alınan soykırım kararlarını düzeltmek zaman kaybı olacak. Uluslararası bir komisyonda kendinizi savunun. Yoksa güç duruma düşersiniz” diyor. M.KEMAL ATATÜRK’ÜN SOYKIRIM YANITI Atatürk, 1921’de ABD’li gazeteci Clanence Streit’in sorusu üzerine şu gerçekleri dile getirmiştir: “Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar etmektedir; Rus ordusu 1915’te taarruza başlattığında o  zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, birliklerimizin gerisindeki Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi iki ateş arasında görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız katlediliyor, Türk köylerinde terör hüküm sürüyordu. Bu cinayetleri işleten, saflarına eli silah tutan Ermenileri katan çeteler, silah ve iaşe ikmallerini, bazı büyük devletlerin sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı. İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye kayıtsız kalan dünya efkarı, almaya mecbur kaldığımız tehcir kararı için bize karşı haklı ithamlarda bulunamaz. İftiraların aksine, tehcir edilenler hayattadır ve bunlardan ekserisi İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olacaklardı.” TARİHTEN BİR NOT Günümüzde kimi Amerikalı siyasetçiler, Hitler’le Türkler arasında bir bağlantı kurmak peşindeler. Oysa ABD’nin geçmişinde yanlış deyimle “Kızılderili” ve “Hintli” denen, ama Amerika’nın 35 000 yıllık ilk halkı olanlara karşı işlediği soykırım suçunda yoğunlaşması, tarih gerçeklerine daha uygun olur. Osmanlı yönetimi Ermenilerden Sırplara değin, farklı kültür topluluklarının tümünü Müslümanlaştırmak ya da Türkleştirmek gibi bir siyaset gütseydi, bağımsızlık akımları gelişmez, eski topraklar da yalnız Müslüman Türk yerleşim bölgeleri olarak bilinir, bugüne öylece ulaşılırdı. AL SANA ARŞİV KİŞİ ÖLÜR ULUS YAŞAR Toktamış ATEŞ’in “Arayış” köşesinde yazdığı yazıyla bu çalışmamıza son veriyorum. “.. Bazı şeyleri anlamakta, gerçekten zorlanıyorum. Bundan 90 yıl önce Mayıs 1915’te; bir tehcir (hicret ettirme-göç ettirme) yasası çıkmış. Bu yasaya karşı ortaya çıkabilecek direnişleri engellemek için, 24 Nisan 1915’te, Ermeni cemaatinin önde gelen birkaç bin kişi gözaltına alınmış ve sürgüne gönderilmiş. Ve çok büyük acılar çekilmiş. Yüz binlerce insan, bu göç sırasında can vermiş. Bunun ne savunulacak bir yanı var ne de inkar edilecek bir yanı var. Zaten neyi inkar edelim, neden inkar edelim? Koca bir imparatorluk çatır çatır çökmüş. Bu taraftan da yüzbinlerce insan can vermiş, milyonlarca insan perişan olmuş. Kime soracağız bunun hesabını? Dedem Bahattim efendi Arap çöllerinde askerlerin başında  şehit düştüğü zaman, annem daha dünyaya gelmemiş. Anneannem; biri kucağında, biri karnında iki çocukla Mekke’de kalakalmış.. Haksız bir şekilde ölüme mahkum edilen ve mezarına “Ulusu ve ülkesi uğruna şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey” yazılmasını vasiyet eden ve aynı vasiyete, “Yoksul ve yalnız eşim Hatice’ye, çocuklarım Muzehher ve Müşerref’e bakılmasını, çocuklarımın öğrenimleriyle ilgilenilmesini ulusumdan beklerim” ifadesini ekleyen ve “KİŞİ ÖLÜR, ULUS YAŞAR. TÜRK ULUSU SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR” sözleriyle son veren Boğazlıyan Kaymakam’ı Kemal Bey’in acısı yüreğimizi titretiyor. Olmayan bir soykırımı kabul etsek ne olur, etmesek ne olur…” SONUÇ Bu yazı dizisinde, yüzyıl öncesi yaşanmış olayları tarihin akışı içinde görmeyip, şimdilerde çıkar peşine koşan Pontus yanlısı ve Ermeni yanlısı insanlara şaşıyorum. Anadolu kadim tarihinin ilk çağlarından başlayarak o topraklara yerleşmiş halkların, kültür kaynaşması içinde beraber yaşamaları, dünyada görülemeyecek olumlu bir görünümdür. Çeşitli halklar gelmişler, kimileri devletlerini kurmuş, kimileri kurulan devletlerin, kimliklerini kaybetmeden egemenlikleri altına girmiş, aynı potada erimiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti varlığına ulaşmışlardır. Ancak Osmanlı Devleti’nin çöküşünden yararlanarak milliyetçilik duygularıyla isyan eden, yıllarca yaşadığı devletine ihanet etmiş, komşusunu öldürmüş insanların, uluslararası piyasada kendilerini mağdur göstermelerinin hiçbir haklı yanı olamaz. Elbette tehcir ve mübadele yıllarında ölen, sıkıntılar çeken, perişan olan, yerlerinden alıkonan gruplar olmuştur. Bu durum her iki taraf için de geçerlidir. Mübadeleyle gelen ve bugün “Mübadil/Göçmen” dediğimiz insanların oralarda bıraktıklarını, yaşadıklarını hiç mi görmezden geleceğiz? Ermeniler’in en zayıf zamanımızda Doğu’da yaptıkları kıyımları görmemeli miyiz? Ama artık şunu görmekte yarar var; Barış, barış, barış… Elit grup olma yerine Cumhuriyet’in vatandaşı olma duygusuyla hareket ederek, kültürlere saygıyı göz ardı etmeden birlikte yaşamak zorundayız. Geçmişin acılarını “Kardeş” niyetiyle paylaşmak durumundayız. Bunun için de konuları iyi ve doğru bilip savunmak, uluslararası arenada haklılığımızı ispatlamak mecburiyetindeyiz. Yerelde yaşanan bazı olayları duyduğumuzda “Neler yaşanmış yahu!” demek yerine yaşananları irdelemek, hiç kimseyi ötelememek gerekmektedir. Ayrıca bazı yarı aydınlarımızın ulusumuzu suçlar şeklindeki aymazlıklarına da “dur” demek durumundayız. İleride Ermeni ve Yuna taraftarlarının sahip olduğu uluslararası siyaset ve moral üstünlük her geçen gün daha da artıyor. Devletimiz ve bizler tabloyu değiştiremezsek, haklı davamızı kaybetmek ve bunun ciddi sonuçlarına katlanmak durumunda kalabiliriz. Bu konuda yazılabilecek daha çok ayrıntılar, belgeler var. Bunları kişisel dosyamda saklıyorum. Belki bazı konuları daha açık biçimde ortaya koyamadım. Ama haklılığımızı asla unutmuyorum. Bu yazı dizisinde sizleri aydınlatabildimse ne mutlu bana! BİTTİ

Gürsel Yıldırım

Gürsel Yıldırım

DİĞER YAZILARI HAYALLERİNİN PEŞİNE DÜŞ 27-07-2021 07:24 VAMPİR YASASI 19-07-2021 07:55 (3) MESTİ’NİN EŞEĞİ 14-07-2021 07:31 MESTİ’NİN EŞEĞİ (2) 11-07-2021 17:37 MESTİ’NİN EŞEĞİ (1) 06-07-2021 07:07 SOPHİA’NIN GÖZYAŞLARI 29-06-2021 07:00 GÖNÜL SOFRASI 22-06-2021 07:45 TÜKENMİŞLİK SENDROMU 15-06-2021 07:39 PONTOS-ERMENi SORUNU 12-06-2021 07:47 PONTOS-ERMENi SORUNU 11-06-2021 07:23 PONTOS-ERMENi SORUNU 10-06-2021 07:06 PONTOS-ERMENi SORUNU 09-06-2021 07:09 PONTOS-ERMENi SORUNU 08-06-2021 07:14 PONTOS-ERMENi SORUNU 07-06-2021 07:28 PONTOS-ERMENi SORUNU 05-06-2021 07:40 PONTOS-ERMENi SORUNU 04-06-2021 07:45 PONTOS-ERMENİ SORUNU 03-06-2021 07:28 DELİ 18-05-2021 07:13 MERHEM 11-05-2021 07:25 AHMAK OLMAK 04-05-2021 07:15 FADİME’NİN ANI DEFTERİ 27-04-2021 07:48 ANILARLA KÖY ENSTİTÜLERİ 20-04-2021 09:52 BU DÜNYANIN 13-04-2021 08:58 KRALIN MAPUSHANESİ 06-04-2021 07:14 BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ 30-03-2021 07:45 ANDIMIZ 23-03-2021 07:30 ÜÇ ÖYKÜ 16-03-2021 07:34 EVİ OLMAYAN 02-03-2021 07:34 KÖPRÜ 23-02-2021 07:45 HASAN DEDE 16-02-2021 10:03 ELLİ İKİ 09-02-2021 07:45 KARA 02-02-2021 09:00 KEŞİŞOĞLU 26-01-2021 07:55 KEŞİŞOĞLU 26-01-2021 09:01 BAKACAK’A KAR YAĞDI 19-01-2021 07:35 DERVİŞ KİM OLA 12-01-2021 07:45 AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR 05-01-2021 07:50 SALİH AĞA DESTANI 28-12-2020 23:00 GARGALAK 22-12-2020 07:13 ÜÇ ŞİİR ÜÇ DUYGU 15-12-2020 07:55 BİZ Kİ USTASIYIZ VATAN SEVMENİN 08-12-2020 09:21 TİTREK HAMSİ HÜCRESİ 01-12-2020 07:45 HER TARAF TUVALET 24-11-2020 07:45 BİLMEMİZ GEREKEN 19-11-2020 15:10 BEN KİMİM 19-11-2020 15:04 YOKSULLUK VE YOKSUNLUK 02-11-2020 23:45 HİÇ FARK ETMEMİŞİZ Mİ? 27-10-2020 07:45 KÖFTE VE BOMBA 20-10-2020 09:20 TARIM 12-10-2020 23:34 ELİMDEN BİR KIRIK SAZ GELDİ GEÇTİ 25-08-2020 07:50 KOŞ MUHARREM KOŞ 18-08-2020 07:45 SESSİZLİK 10-08-2020 07:55 BAYRAM SOHBETLERİ 04-08-2020 09:35 AYARI BOZUK 28-07-2020 07:44 DONU BOZUK 21-07-2020 09:25 BEYİN 14-07-2020 09:45 SUDOKU 07-07-2020 09:30 İNSANIN MASKESİ 30-06-2020 09:10 ORDU GÜZELLEMESİ 23-06-2020 09:36 FABRİKA AYARLARI 16-06-2020 09:15 BİR TUR DAHA 09-06-2020 09:35 PARA KESESİ 28-04-2020 09:25 (3) SÜMERLER 07-04-2020 09:00 (2) SÜMERLER 31-03-2020 09:00 SÜMERLER 24-03-2020 09:30 ALTIN KAŞIK TEORİSİ 18-02-2020 09:45 AŞİYAN 11-02-2020 09:51 PAPATYA 04-02-2020 09:30 DEPREM ÖLDÜRMEZ 28-01-2020 09:05 DİL 21-01-2020 10:03 TÜRKİYE İSLAM CUMHURİYETİ 14-01-2020 09:02 KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK 07-01-2020 10:22 BİR SERGİ BİN ANI 24-12-2019 09:15 DON 17-12-2019 09:00 YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR 10-12-2019 09:32 KAHVEHANE-İ SÜNNETİ 03-12-2019 09:15 SAÇLARIMA KAR YAĞDI 26-11-2019 09:50 ALİ İLE VELİ 19-11-2019 10:00 O’NU ANLAMAK 12-11-2019 10:43 SENİNKİ HANGİSİ 05-11-2019 16:30 BAYRAĞI TUTMAK 29-10-2019 09:00 GÖZDEN IRAK GÖNÜLDEN SURİYE 15-10-2019 09:00 DUT AĞACI 09-10-2019 08:30 ENDONEZYA’DA NELER OLMUŞ 24-09-2019 08:30 ÇEVRE DUYARLILIĞI 03-09-2019 09:00 ABD AJANININ KOMİSER DOSTU 28-08-2019 10:57 SOHBET 27-08-2019 08:30 UMUT 20-08-2019 09:00 KALKINIYORUZ 15-08-2019 09:00 SABRİ 06-08-2019 09:00 SATTT….TIM 30-07-2019 09:00 YORGAN 23-07-2019 09:00 BAHÇEYE GEL BAHÇEYE 09-07-2019 09:00 ŞAFAKTAN KORKUYORLAR 04-07-2019 08:30 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 12-06-2019 09:15 TAKIYYE 21-05-2019 08:45 AYRAÇ 14-05-2019 09:00 AYRAÇ 14-05-2019 09:00 AKASYA 07-05-2019 08:45 ÜZÜLÜYORUM 30-04-2019 09:00 AĞZINIZLA KUŞ TUTSANIZ 23-04-2019 09:00 SANDIĞIN DİBİ GÖRÜNDÜ 16-04-2019 09:00 ELMAYI YEMEZSEN AYVAYI YERSİN 26-03-2019 09:00 HERKESİN BİR DERDİ VAR 19-03-2019 08:30 ÖTEKİ 05-03-2019 08:30 BİZİM EŞEK PARTİLİ OLDU 26-02-2019 09:00 KANLIPINAR 19-02-2019 08:30 BEKA MESELESİ 12-02-2019 10:14 HERKES HERKESLE YAŞAR 05-02-2019 11:06 HAYALLERİME DOKUNMAYIN 29-01-2019 10:43 SEN KALEM OL 22-01-2019 10:17 ÖL DE ÖLELİM Mİ! 08-01-2019 11:48 HARFLERİMİZE GÖRE FALIMIZ 01-01-2019 12:30 YENİ YIL 25-12-2018 09:47 AKASYA 18-12-2018 10:23 SABRİ 11-12-2018 10:12 ÇOCUKLUĞUM NERDE 04-12-2018 10:15 HANGİSİ 27-11-2018 10:31 HADİ BİRAZ FELSEFE YAPALIM 20-11-2018 10:13 ARI KOVANI 13-11-2018 10:41 NEVRİYE 04-09-2018 10:17 AĞUSTOS’TA SALINCAKTAYIM 28-08-2018 09:22 SEN AĞLAMA KİRPİKLERİN ISLANIR 27-08-2018 09:43 SEN AĞLAMA KİRPİKLERİN ISLANIR 20-08-2018 11:22 HER ÜLKENİN BİR KÖROĞLU’SU VARDIR 14-08-2018 09:50 SENİNKİ HANGİSİ 07-08-2018 10:11 NİYE 31-07-2018 10:16 NEFRET SÖYLEMİ 24-07-2018 10:14 MASAL 17-07-2018 10:08 GOSTİL’E KAPİTALİZM KAÇTI 10-07-2018 10:13 BU TERAZİ BU KADAR TARTAR 03-07-2018 10:34 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ 26-06-2018 10:34 ÇÖPLÜK 19-06-2018 10:55 ESKİ FOTOĞRAF MAKİNEM 12-06-2018 10:25 ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI 05-06-2018 10:34 MAVİ NOTA 29-05-2018 10:29 BEN BABAMIN KIZIYIM 22-05-2018 10:14 GÖÇMEN KUŞLAR 15-05-2018 10:10 MASALCI 09-05-2018 10:00 İKTİDAR İSTEĞİ İMANI LEKELER 01-05-2018 10:23 OLMADI ARSLAN BEY 24-04-2018 09:56 UNUTTUN MU KARDEŞ 17-04-2018 10:11 ANILAR 03-04-2018 10:01 KENDİNİ ARA 27-03-2018 11:23 BANA BİRŞEY OLMAZ 20-03-2018 11:07 ASALAK 13-03-2018 10:08 FAKİR KİM OLA! 05-03-2018 16:47 BİRAZ TARİHE DÖNELİM 27-02-2018 09:00 YAĞDANLIK 20-02-2018 09:00 ROL MODEL 14-02-2018 08:40 Soygunu Affetmek 12-02-2018 08:04 YILLAR GEÇİYOR 17-01-2018 08:17 Var mı yok mu? 12-10-2017 13:06 “Ülkeyi yeniden inşa etmeye talibiz” 12-10-2017 13:05 Japon olabilmek 12-10-2017 13:04 BOŞUNA MI DOLAŞTIK BİZ BU YOLLARDA 12-10-2017 13:04 OKULU BÖYLE AÇTIK 12-10-2017 13:04 EŞEK DAVASI 12-10-2017 13:03 BİLGİ VE BİLGELİK 12-10-2017 13:03 ANILAR ANILAR 12-10-2017 13:02 TERES 12-10-2017 13:02 YETER ARTIK 12-10-2017 13:01 OLMADI 12-10-2017 13:01 MİHMANDAR 12-10-2017 13:00 L İ D E R D E M İ R E L 12-10-2017 12:57 DAHA 12-10-2017 12:57 MİHMANDAR 12-10-2017 12:56 399.99 12-10-2017 12:56 AHLAK BEKÇİSİ TANRILAR 12-10-2017 12:55 KÜMES CUMHURİYETİ 12-10-2017 12:55 GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM 12-10-2017 12:54 HERKES NOBEL ÖDÜLÜ ALAMAZ 12-10-2017 12:54 SONUNDA BİZ DEĞİŞTİK 12-10-2017 12:53 O VE BİZ 12-10-2017 12:53 ÇOCUK MUYUM BEN 12-10-2017 12:52 ÖĞRETMENİM BENİM 12-10-2017 12:52 AFFET BENİ 12-10-2017 12:51 LEPANT 12-10-2017 12:51 YAS EVİNDEN DOST EVİNE GİDİLMEZ 12-10-2017 12:51 CEVİZİN YAPRAĞI DAL ARASINDA 12-10-2017 12:50 MENE TEKEL PERES 12-10-2017 12:49 ÜŞÜYORUM ANNE 12-10-2017 12:49 BABAMA MEKTUBUMDUR 12-10-2017 12:48 SELAM ALIP VERMEK 12-10-2017 12:48 HER YERDE KAR VAR 12-10-2017 12:47 ADALETNAME 12-10-2017 12:47 BÜYÜK SULAR BÜYÜK GEMİLERİ SEVER (Edip Cansever) 12-10-2017 12:46 NE OLUYORUZ 12-10-2017 12:46 GEÇMİŞİ TEMİZLEMEK 12-10-2017 12:45 YETER 12-10-2017 12:45 YAŞAMAK 12-10-2017 12:44 HADİ SÖYLEYELİM 12-10-2017 12:44 KAFA KARIŞIKLIĞI 12-10-2017 12:43 İYİLİK ETMENİN ÖVÜLMESİ 12-10-2017 12:43 TARİHÇİ TURSUN BEY 12-10-2017 12:42 BAŞINIZA TOP DÜŞSÜN 12-10-2017 12:41 YAŞAYANDAN ANLATI 12-10-2017 12:41 ÜLKEYİ ÖZLEMEK 12-10-2017 12:41 UÇUYOR MUYUZ? 12-10-2017 12:40 CUMHURİYETİN MAYASI 12-10-2017 12:40 HALKA DAYANMAK 12-10-2017 12:39 CUMBULİSTAN 12-10-2017 12:39 İÇİM ACIYOR 12-10-2017 12:38 YAR BANA EĞLENCE 12-10-2017 12:38 GÜLMEK BİR EYLEMDİR 12-10-2017 12:37 MANOLYAM 12-10-2017 12:37 BUMERANG 12-10-2017 12:37 HAYYAM 12-10-2017 12:36 IRALOJİ 12-10-2017 12:36 ARDIÇ AĞACI İLE ARDIÇ KUŞU 12-10-2017 12:35 GİTME VAKTİDİR 12-10-2017 12:32 BİRİKEN SÖZLER 12-10-2017 12:32 YOL 12-10-2017 12:31 NEŞVÜNEMA 12-10-2017 12:31 BU COĞRAFYANIN ÇİLESİ 12-10-2017 12:31 İDRAK 12-10-2017 12:30 0’NUN FARKI 12-10-2017 12:30 (2) CUMBULİSTAN 12-10-2017 12:29 BİR YOLUNU BULSAK TA! 12-10-2017 12:29 KONSTANTİNİYE’ DE BİR KİŞİ 12-10-2017 12:29 KERPETEN YUSUF EFENDİ 12-10-2017 12:28 ÜÇ ŞİİR ÜÇ DUYGU 12-10-2017 12:28 ENDEMİK 12-10-2017 12:27 DESPOTLUK ÜZERİNE 12-10-2017 12:27 BEKLERİM ARTIK BEN 12-10-2017 12:27 İKİ TARİH 12-10-2017 12:26 CUMBULİSTAN (4) 12-10-2017 12:26 EVLER VE DÜNYALAR 12-10-2017 12:25 YARALI BİR KUŞTUR YÜREĞİM 12-10-2017 12:25 OLMADI ARKADAŞIM 12-10-2017 12:24 CEZA YEME FINDIK YE 12-10-2017 12:24 HARESE 12-10-2017 12:23 SİSTEM 12-10-2017 12:23 ÖFKENİN HIRSI 12-10-2017 12:23 İNSANIN RENGİ/ATIN DONU 12-10-2017 12:22 EVRİME BEŞ VAR 12-10-2017 12:22 TRAFİK NAMAZI 12-10-2017 12:22 KENT KÜLTÜRÜ 12-10-2017 12:21 DEBRELİ HASAN 12-10-2017 12:21 BENCE 12-10-2017 12:20 DİLSİZ ŞAİR SOKAĞI 12-10-2017 12:01 AH IŞIL! 12-10-2017 12:01 ÖNCE KENDİNİ KAYDET 12-10-2017 12:00 VUR ABALIYA 12-10-2017 12:00 (4) CUMBULİSTAN 12-10-2017 12:00 ORDU’DAKİ SON OSMANLI 12-10-2017 11:59 BABANIN MEKTUBU 12-10-2017 11:59 NİYE BÖYLEYİZ 12-10-2017 11:58 YÜRÜMEK 12-10-2017 11:58 SİVRİNAME 12-10-2017 11:55 ELMA YUVARLAK DEĞİLDİR 12-10-2017 11:54 ELMA YUVARLAK DEĞİLDİR 02-10-2017 16:49
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA