DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Gürsel Yıldırım
Gürsel Yıldırım
Giriş Tarihi : 11-06-2021 07:23

PONTOS-ERMENi SORUNU

Dünden devam

FATİH EMRETTİ, ERMENİLER YERLEŞTİ

Bizans döneminde İstanbul’da çok az Ermeni  nüfus vardı. Fatih İstanbul’u fethettikten sonra kentin nüfus yapısını değiştirme ve zenginleştirme kararı aldı. El sanatları alanında olağanüstü becerileri olan Ermenileri, İstanbul’a yerleştirmek niyetindeydi. Bursa Ermenileri dini lideri Episkos Hovakim, Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk arkadaşıydı. Hemen ona bir mektup göndererek, İstanbul’a yerleşmesini istedi. Hovakim arkadaşına “Bizim İstanbul’da işimiz olmaz” diye yanıt gönderdi. Fatih, Hovakim’e yolladığı ikinci mektupta “Dostum ve arkadaşım olarak değil, bu mülkün sulatanı olarak  emrediyorum. Derhal gelmenizi istiyorum” diyordu. Geldiler ve Fatih’in fermanıyla Samatya!ya yerleştiler…  A.A. LALAYAN (TAŞNAK PARTİSİ) Sovyet Ermeni tarihçilerindendir. Şu önemli saptamalarda bulunuyor: . Taşnakyan Partisi I. Dünya Savaşı’nın çok öncesinde büyük Ermeni sanayi ve ticaret burjuvazisi için pazar yaratmak amacıyla Türkiye topraklarının bir kısmını işgal etme .. . Çarlık Hükümeti, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde bir dayanak yaratarak Boğazları ele geçirme ve Akdeniz’e inmek için rmenileri kullandı. . Taşnak gönüllü hareketi, on binlerce Türk köylüsünü  Ortaçağ’dan kalma yöntemlerle katletti. . Taşnaklar, Müslüman köylülerini katletmekle kalmadı,   nların varlıklarını da yağmaladı. . 30 aylık Taşnak iktidarı sonunda Ermenistan’daki Türk nüfusu %77, Kürt nüfusu %98, Yezidiler %40 azaldılar. istemeyen Ermenilere inanılmaz işkencelerde bulundular. SOVYET ERMENİSTANI KIZIL ORDUSU’nun avcı tümeninin 10. Yıldönümü dolayısıyla Kızıl Ordu tarafından basılan kitapçıktan örnek: “Şerefsiz Taşnak 2cumhuriyetinin2 kısa dönemde     Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile yapılan savaşlar, Taşnakların kanlı elleriyle binlerce Türk’ü yok ettikleri ve köylerini yakıp küle çevirdikleri Zengezur, Şarure, Daralagöz, Megri, Arbaba, Zangibazar, Büyük Bedi’deki Türk köylerinde yaşanan vahşilikler, katliamlar, yağmalar hala akıllarda..” “ Bugün Ermenistan’ı İngiliz kumandanlığı aracılığıyla ve İngiliz generallerinin kırbacıyla para babası Pogos Nubar Paşa, ünlü İngiliz uşağı ve sigara fabrikatörü Enfiancants yönetiyor…” Gümrü komünistlerinin yayın organı Komünist gazetesinde yer alan şu satırlar da önemlidir: “Kemalist hareketin bugün Taşnaksutyun’a karşı savaşının uluslararası karakteri     şüphesiz bir iç savaş karakteri de taşımaktadır ve ezilen Ermeni kitlelerinin önünde yeni bir çığır açmaktadır..” Taşnak çetecilerinin amacı şudur: “Sovyet Rusya’ya karşı, karşı devrimci bir harekatı örgütlemek ve Sovyet ülkesinin yenilgisinden sonra Ermenistan topraklarında yeniden egemenliği kurmak amacıyla, istilacı politikalarıyla Alman faşistlerine, Japon militaristlerine ve diğer emperyalistlere her türlü destekte bulunmak; Nahçıvan, Karabağ, Ahılkelek, Borçali vs gibi ilçeleri işgal ederek, Azerbaycan’dan ve Gürcistan’dan kopardığı topraklarla “bağımsız” Ermenistan topraklarının staretejik açıdan elverişli duruma getirmek; Doğu Anadolu’da Akdeniz kıyılarına kadar Türkiye’de toprak kopararak -Ermenisiz de olsa- BİRLEŞİK ERMENİSTAN ülküsünü gerçekleştirmek”. 1918’de çıkarılan ve Ermeni Kolordu Komutanı Nazarbekov’un Ermeni halkına seslenişi şöyledir; “Ey Ermeni halkı, ailelerinizi kurtarmak istiyorsanız, sizler… silah kullanmayı bilen herkes bize katılsın!. Silahlarınızla, mermilerinizle, beş günlük erzaklarınızla gelin..” Bir Ermeni gazetesinde İnceyan Efendi’ni yazısı: “Maateessüf Anadolu’da ika olunan kıtal (öldürme) haberleri tahakkuk etmiş vekayidenolup zahir-i hale nazaran bunların henüz sonu da gelmemiştir. Ermenistan’ı Ermenisiz bırakmak siyasetinin muvakfakiyetini temin için Abdülhamid’in kemal-i muvaffakiyetle ittihaz ettiği şidet, buğz (nefret) ve adavet        (düşmanlık) beslemelerine sarf-ı gayret etmesi idi..” Bir Taşnak subayının 1920 yılında Beyazıt-Vaaram bölgesinden yazdığı raporda “ Basar-Geçar’daki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim. Bazen kurşunlara yazık olmasın dersin ya. Bu köpeklere karşı en etkili yol, çarpışmadan sonra sağ kalanları toplayıp kuyuların içine tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için yukarıdan ağır kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları topladım, benim tarafımdan atıldıkları kuyuların içinde kayalarla ezerek hepsinin hayatına son verdim” yazmaktadır. YAĞMA POLİTİKASI Yağma faaliyetlerinin bir örneğine ise, Ermenistan’daki hakim kuvvetlerin yayın organlarından biri olan Jogovurd gazetesinin 10920 yılındaki 105. Sayısında rastlıyoruz. “Hükümetimizin çalışmaları sırasında sonunda bu köylerin nüfusu Ermenistan sınırlarının dışına atıldı. Ölüm sessizliğinden şaşkına dönmüş, garip bir şekilde miyavlayan ve havlayan, şaşkın sesler çıkaran birkaç kedi ve ayrıca iki-üç köpeğin kaldığı terk edilmiş köyler gördüm. Bu köylerin nüfusu artlarında oldukça yüksek miktarda tohum, papates, buğday ve arpa bırakmışlar. Hükümet, bu köylerden iki milyon pudun üzerinde buğday ve yarım milyon pud patates toplayabilir..” Açıklama : Goşnak adlı Ermeni gazetesi 24 Mayıs 1915 tarihli sayısında. “Van’da sadece 1500 Türk sağ kaldı” diyerek övündü. Osmanlı Hükümeti savaş alanında olduğu için Doğu     Cephesinde meydana gelen ve savaş gücünü olumsuz etkileyen olayları önlemek için Başkumandan vekili Enver Paşa tarafından 02Mayıs 1915 tarihinde Dahiliye Nazırı Talat Paşa’ya şu yazıyı yolluyor; “Van gölü etrafında ve Van Valiliğince bilinen belirli         yerlerdeki Ermeniler, isyanlarını sürdürmek için daima toplu ve hazır haldedirler. Toplu halde bulunan Ermenilerin buralardan çıkarılarak isyan yuvalarının dağıtılması düşüncesindeyim. III. Ordu Komutanlığı’nın verdiği bilgiye göre Ruslar 20 Nisan 1915 tarihinde kendi sınırları içindeki Müslümanları  sefil ve perişan bir halde sınırlarımızdan içeri sokmuşlardır. Hem buna karşı olmak ve hem de yukarda bahsettiğim amacı sağlamak için ya bu Ermenileri aileleriyle birlikte Rus sınırı içine göndermek veyahut bu Ermenileri ve ailelerini Anadolu içinde çeşitli yerlere dağıtmak gereklidir. Bu iki şekilden uygun olanının seçilmesiyle tatbikini rica ederim. Bir mahzuru yoksa isyancıların ailelerini ve isyan bölgesi halkını sınırlarımız dışına göndermeyi ve onların yerine     dışardan gelen Müslüman halkın yerleştirilmesini tercih ederim”. 27 Mayıs’ta toplanan Bakanlar Kurulu bir kanun çıkardı. Bu kanun, düşmanla iş birliği yapan, ayrıca masum halka karşı katliamlarda bulunan ve isyan çıkaran Ermenilerin imparatorluğun belirli bölgelerinde ikamete tabi tutulmalarını öngörüyordu. Hükümet ayrıca, boşaltılacak köy ve kasabalarda buralara ikamet edecek nüfusun nerelere  yerleştirileceğini belirledi. Buna göre Erzurum, Van, Bitlis vilayetlerinden çıkarılan Ermeniler, Musul’un güneyine ve Urfa sancağına; Adana, Maraş civarından çıkarılan Ermeniler ise Suriye’nin doğu kısmı ile Halep civarına nakledilecekti. Osmanlı Hükümeti göç sırasında titiz bir çaba göstermiştir. Ancak salgın hastalıklar, ağır iklim şartları, kısıtlı imkanlar nedeniyle ger iki tarafta da kayıplar verildi. Tarihçi Prof. Mc Carthy, göçte verilen kayıpla birlikte toplam 600 000 Anadolu Ermenisinin öldüğünü, buna karşılık 2.5 milyon Müslümanın yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor. Suriye yöresinde iskan edilen göçmenlerin bir bölümü, daha sonra başta Amerika, Fransa ve İngiltere olmak üzere değişik ülkelere ulaştılar. 1918’ de Osmanlı Hükümeti ikinci bir talimatname ile Ermeni göçmenlerinin evlerine dönüşünü düzenledi ve binlercesi geri döndü. Göç talimatnamesine uymadıkları için toplam 1673 kişi Harp Mahkemelerinde yargılandılar; 67 idam,524 hapis, 68 kürek ve sürgün cezası verildi. BATI GAYRIMÜSLİMLERİ KIŞKIRTTI Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı sürdürdükleri “Şark Meselesi” olarak tanımlanan politikalar çerçevesinde sürdükleri yoğun faaliyet şöyledir: “Şark Meselesi, Dvel-i Muazzama denilen Avrupa büyük güçlerin, öküş dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu üstünde bir yandan iktisadi ve siyasi açıdan nüfuz ve hakimiyet kurmak, diğer yandan da Osmanlı idaresinde yaşayan milletlere bağımsızlık vaad ederek onları isyana teşvik etmek suretiyle parçalanma sürecini hızlandırdıkları imparatorluğun topraklarını kendi aralarında paylaşılmasını hedefleyen staretejilerdir. ERMENİ MEZALİMLERİ . 25 Şubat’ta tepeden tırnağa kadar silahlanmış olan Ermeni eşkıyası, on iki kadar Türk’ü, Kars-İstasyon yanında kurşuna dizdiklerini gören iki Rus subayı, bunları kurtarmaya teşebbüs etmişse de, bunlar da silahla tehdit edildiklerinden, bu zavallılar kimse tarafından yardım göremeyip, öldürülmüşlerdir. Devamı Yarın

Gürsel Yıldırım

Gürsel Yıldırım

DİĞER YAZILARI PONTOS-ERMENi SORUNU 12-06-2021 07:47 PONTOS-ERMENi SORUNU 11-06-2021 07:23 PONTOS-ERMENi SORUNU 10-06-2021 07:06 PONTOS-ERMENi SORUNU 09-06-2021 07:09 PONTOS-ERMENi SORUNU 08-06-2021 07:14 PONTOS-ERMENi SORUNU 07-06-2021 07:28 PONTOS-ERMENi SORUNU 05-06-2021 07:40 PONTOS-ERMENi SORUNU 04-06-2021 07:45 PONTOS-ERMENİ SORUNU 03-06-2021 07:28 DELİ 18-05-2021 07:13 MERHEM 11-05-2021 07:25 AHMAK OLMAK 04-05-2021 07:15 FADİME’NİN ANI DEFTERİ 27-04-2021 07:48 ANILARLA KÖY ENSTİTÜLERİ 20-04-2021 09:52 BU DÜNYANIN 13-04-2021 08:58 KRALIN MAPUSHANESİ 06-04-2021 07:14 BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ 30-03-2021 07:45 ANDIMIZ 23-03-2021 07:30 ÜÇ ÖYKÜ 16-03-2021 07:34 EVİ OLMAYAN 02-03-2021 07:34 KÖPRÜ 23-02-2021 07:45 HASAN DEDE 16-02-2021 10:03 ELLİ İKİ 09-02-2021 07:45 KARA 02-02-2021 09:00 KEŞİŞOĞLU 26-01-2021 07:55 KEŞİŞOĞLU 26-01-2021 09:01 BAKACAK’A KAR YAĞDI 19-01-2021 07:35 DERVİŞ KİM OLA 12-01-2021 07:45 AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR 05-01-2021 07:50 SALİH AĞA DESTANI 28-12-2020 23:00 GARGALAK 22-12-2020 07:13 ÜÇ ŞİİR ÜÇ DUYGU 15-12-2020 07:55 BİZ Kİ USTASIYIZ VATAN SEVMENİN 08-12-2020 09:21 TİTREK HAMSİ HÜCRESİ 01-12-2020 07:45 HER TARAF TUVALET 24-11-2020 07:45 BİLMEMİZ GEREKEN 19-11-2020 15:10 BEN KİMİM 19-11-2020 15:04 YOKSULLUK VE YOKSUNLUK 02-11-2020 23:45 HİÇ FARK ETMEMİŞİZ Mİ? 27-10-2020 07:45 KÖFTE VE BOMBA 20-10-2020 09:20 TARIM 12-10-2020 23:34 ELİMDEN BİR KIRIK SAZ GELDİ GEÇTİ 25-08-2020 07:50 KOŞ MUHARREM KOŞ 18-08-2020 07:45 SESSİZLİK 10-08-2020 07:55 BAYRAM SOHBETLERİ 04-08-2020 09:35 AYARI BOZUK 28-07-2020 07:44 DONU BOZUK 21-07-2020 09:25 BEYİN 14-07-2020 09:45 SUDOKU 07-07-2020 09:30 İNSANIN MASKESİ 30-06-2020 09:10 ORDU GÜZELLEMESİ 23-06-2020 09:36 FABRİKA AYARLARI 16-06-2020 09:15 BİR TUR DAHA 09-06-2020 09:35 PARA KESESİ 28-04-2020 09:25 (3) SÜMERLER 07-04-2020 09:00 (2) SÜMERLER 31-03-2020 09:00 SÜMERLER 24-03-2020 09:30 ALTIN KAŞIK TEORİSİ 18-02-2020 09:45 AŞİYAN 11-02-2020 09:51 PAPATYA 04-02-2020 09:30 DEPREM ÖLDÜRMEZ 28-01-2020 09:05 DİL 21-01-2020 10:03 TÜRKİYE İSLAM CUMHURİYETİ 14-01-2020 09:02 KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK 07-01-2020 10:22 BİR SERGİ BİN ANI 24-12-2019 09:15 DON 17-12-2019 09:00 YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR 10-12-2019 09:32 KAHVEHANE-İ SÜNNETİ 03-12-2019 09:15 SAÇLARIMA KAR YAĞDI 26-11-2019 09:50 ALİ İLE VELİ 19-11-2019 10:00 O’NU ANLAMAK 12-11-2019 10:43 SENİNKİ HANGİSİ 05-11-2019 16:30 BAYRAĞI TUTMAK 29-10-2019 09:00 GÖZDEN IRAK GÖNÜLDEN SURİYE 15-10-2019 09:00 DUT AĞACI 09-10-2019 08:30 ENDONEZYA’DA NELER OLMUŞ 24-09-2019 08:30 ÇEVRE DUYARLILIĞI 03-09-2019 09:00 ABD AJANININ KOMİSER DOSTU 28-08-2019 10:57 SOHBET 27-08-2019 08:30 UMUT 20-08-2019 09:00 KALKINIYORUZ 15-08-2019 09:00 SABRİ 06-08-2019 09:00 SATTT….TIM 30-07-2019 09:00 YORGAN 23-07-2019 09:00 BAHÇEYE GEL BAHÇEYE 09-07-2019 09:00 ŞAFAKTAN KORKUYORLAR 04-07-2019 08:30 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 12-06-2019 09:15 TAKIYYE 21-05-2019 08:45 AYRAÇ 14-05-2019 09:00 AYRAÇ 14-05-2019 09:00 AKASYA 07-05-2019 08:45 ÜZÜLÜYORUM 30-04-2019 09:00 AĞZINIZLA KUŞ TUTSANIZ 23-04-2019 09:00 SANDIĞIN DİBİ GÖRÜNDÜ 16-04-2019 09:00 ELMAYI YEMEZSEN AYVAYI YERSİN 26-03-2019 09:00 HERKESİN BİR DERDİ VAR 19-03-2019 08:30 ÖTEKİ 05-03-2019 08:30 BİZİM EŞEK PARTİLİ OLDU 26-02-2019 09:00 KANLIPINAR 19-02-2019 08:30 BEKA MESELESİ 12-02-2019 10:14 HERKES HERKESLE YAŞAR 05-02-2019 11:06 HAYALLERİME DOKUNMAYIN 29-01-2019 10:43 SEN KALEM OL 22-01-2019 10:17 ÖL DE ÖLELİM Mİ! 08-01-2019 11:48 HARFLERİMİZE GÖRE FALIMIZ 01-01-2019 12:30 YENİ YIL 25-12-2018 09:47 AKASYA 18-12-2018 10:23 SABRİ 11-12-2018 10:12 ÇOCUKLUĞUM NERDE 04-12-2018 10:15 HANGİSİ 27-11-2018 10:31 HADİ BİRAZ FELSEFE YAPALIM 20-11-2018 10:13 ARI KOVANI 13-11-2018 10:41 NEVRİYE 04-09-2018 10:17 AĞUSTOS’TA SALINCAKTAYIM 28-08-2018 09:22 SEN AĞLAMA KİRPİKLERİN ISLANIR 27-08-2018 09:43 SEN AĞLAMA KİRPİKLERİN ISLANIR 20-08-2018 11:22 HER ÜLKENİN BİR KÖROĞLU’SU VARDIR 14-08-2018 09:50 SENİNKİ HANGİSİ 07-08-2018 10:11 NİYE 31-07-2018 10:16 NEFRET SÖYLEMİ 24-07-2018 10:14 MASAL 17-07-2018 10:08 GOSTİL’E KAPİTALİZM KAÇTI 10-07-2018 10:13 BU TERAZİ BU KADAR TARTAR 03-07-2018 10:34 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ 26-06-2018 10:34 ÇÖPLÜK 19-06-2018 10:55 ESKİ FOTOĞRAF MAKİNEM 12-06-2018 10:25 ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI 05-06-2018 10:34 MAVİ NOTA 29-05-2018 10:29 BEN BABAMIN KIZIYIM 22-05-2018 10:14 GÖÇMEN KUŞLAR 15-05-2018 10:10 MASALCI 09-05-2018 10:00 İKTİDAR İSTEĞİ İMANI LEKELER 01-05-2018 10:23 OLMADI ARSLAN BEY 24-04-2018 09:56 UNUTTUN MU KARDEŞ 17-04-2018 10:11 ANILAR 03-04-2018 10:01 KENDİNİ ARA 27-03-2018 11:23 BANA BİRŞEY OLMAZ 20-03-2018 11:07 ASALAK 13-03-2018 10:08 FAKİR KİM OLA! 05-03-2018 16:47 BİRAZ TARİHE DÖNELİM 27-02-2018 09:00 YAĞDANLIK 20-02-2018 09:00 ROL MODEL 14-02-2018 08:40 Soygunu Affetmek 12-02-2018 08:04 YILLAR GEÇİYOR 17-01-2018 08:17 Var mı yok mu? 12-10-2017 13:06 “Ülkeyi yeniden inşa etmeye talibiz” 12-10-2017 13:05 Japon olabilmek 12-10-2017 13:04 BOŞUNA MI DOLAŞTIK BİZ BU YOLLARDA 12-10-2017 13:04 OKULU BÖYLE AÇTIK 12-10-2017 13:04 EŞEK DAVASI 12-10-2017 13:03 BİLGİ VE BİLGELİK 12-10-2017 13:03 ANILAR ANILAR 12-10-2017 13:02 TERES 12-10-2017 13:02 YETER ARTIK 12-10-2017 13:01 OLMADI 12-10-2017 13:01 MİHMANDAR 12-10-2017 13:00 L İ D E R D E M İ R E L 12-10-2017 12:57 DAHA 12-10-2017 12:57 MİHMANDAR 12-10-2017 12:56 399.99 12-10-2017 12:56 AHLAK BEKÇİSİ TANRILAR 12-10-2017 12:55 KÜMES CUMHURİYETİ 12-10-2017 12:55 GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM 12-10-2017 12:54 HERKES NOBEL ÖDÜLÜ ALAMAZ 12-10-2017 12:54 SONUNDA BİZ DEĞİŞTİK 12-10-2017 12:53 O VE BİZ 12-10-2017 12:53 ÇOCUK MUYUM BEN 12-10-2017 12:52 ÖĞRETMENİM BENİM 12-10-2017 12:52 AFFET BENİ 12-10-2017 12:51 LEPANT 12-10-2017 12:51 YAS EVİNDEN DOST EVİNE GİDİLMEZ 12-10-2017 12:51 CEVİZİN YAPRAĞI DAL ARASINDA 12-10-2017 12:50 MENE TEKEL PERES 12-10-2017 12:49 ÜŞÜYORUM ANNE 12-10-2017 12:49 BABAMA MEKTUBUMDUR 12-10-2017 12:48 SELAM ALIP VERMEK 12-10-2017 12:48 HER YERDE KAR VAR 12-10-2017 12:47 ADALETNAME 12-10-2017 12:47 BÜYÜK SULAR BÜYÜK GEMİLERİ SEVER (Edip Cansever) 12-10-2017 12:46 NE OLUYORUZ 12-10-2017 12:46 GEÇMİŞİ TEMİZLEMEK 12-10-2017 12:45 YETER 12-10-2017 12:45 YAŞAMAK 12-10-2017 12:44 HADİ SÖYLEYELİM 12-10-2017 12:44 KAFA KARIŞIKLIĞI 12-10-2017 12:43 İYİLİK ETMENİN ÖVÜLMESİ 12-10-2017 12:43 TARİHÇİ TURSUN BEY 12-10-2017 12:42 BAŞINIZA TOP DÜŞSÜN 12-10-2017 12:41 YAŞAYANDAN ANLATI 12-10-2017 12:41 ÜLKEYİ ÖZLEMEK 12-10-2017 12:41 UÇUYOR MUYUZ? 12-10-2017 12:40 CUMHURİYETİN MAYASI 12-10-2017 12:40 HALKA DAYANMAK 12-10-2017 12:39 CUMBULİSTAN 12-10-2017 12:39 İÇİM ACIYOR 12-10-2017 12:38 YAR BANA EĞLENCE 12-10-2017 12:38 GÜLMEK BİR EYLEMDİR 12-10-2017 12:37 MANOLYAM 12-10-2017 12:37 BUMERANG 12-10-2017 12:37 HAYYAM 12-10-2017 12:36 IRALOJİ 12-10-2017 12:36 ARDIÇ AĞACI İLE ARDIÇ KUŞU 12-10-2017 12:35 GİTME VAKTİDİR 12-10-2017 12:32 BİRİKEN SÖZLER 12-10-2017 12:32 YOL 12-10-2017 12:31 NEŞVÜNEMA 12-10-2017 12:31 BU COĞRAFYANIN ÇİLESİ 12-10-2017 12:31 İDRAK 12-10-2017 12:30 0’NUN FARKI 12-10-2017 12:30 (2) CUMBULİSTAN 12-10-2017 12:29 BİR YOLUNU BULSAK TA! 12-10-2017 12:29 KONSTANTİNİYE’ DE BİR KİŞİ 12-10-2017 12:29 KERPETEN YUSUF EFENDİ 12-10-2017 12:28 ÜÇ ŞİİR ÜÇ DUYGU 12-10-2017 12:28 ENDEMİK 12-10-2017 12:27 DESPOTLUK ÜZERİNE 12-10-2017 12:27 BEKLERİM ARTIK BEN 12-10-2017 12:27 İKİ TARİH 12-10-2017 12:26 CUMBULİSTAN (4) 12-10-2017 12:26 EVLER VE DÜNYALAR 12-10-2017 12:25 YARALI BİR KUŞTUR YÜREĞİM 12-10-2017 12:25 OLMADI ARKADAŞIM 12-10-2017 12:24 CEZA YEME FINDIK YE 12-10-2017 12:24 HARESE 12-10-2017 12:23 SİSTEM 12-10-2017 12:23 ÖFKENİN HIRSI 12-10-2017 12:23 İNSANIN RENGİ/ATIN DONU 12-10-2017 12:22 EVRİME BEŞ VAR 12-10-2017 12:22 TRAFİK NAMAZI 12-10-2017 12:22 KENT KÜLTÜRÜ 12-10-2017 12:21 DEBRELİ HASAN 12-10-2017 12:21 BENCE 12-10-2017 12:20 DİLSİZ ŞAİR SOKAĞI 12-10-2017 12:01 AH IŞIL! 12-10-2017 12:01 ÖNCE KENDİNİ KAYDET 12-10-2017 12:00 VUR ABALIYA 12-10-2017 12:00 (4) CUMBULİSTAN 12-10-2017 12:00 ORDU’DAKİ SON OSMANLI 12-10-2017 11:59 BABANIN MEKTUBU 12-10-2017 11:59 NİYE BÖYLEYİZ 12-10-2017 11:58 YÜRÜMEK 12-10-2017 11:58 SİVRİNAME 12-10-2017 11:55 ELMA YUVARLAK DEĞİLDİR 12-10-2017 11:54 ELMA YUVARLAK DEĞİLDİR 02-10-2017 16:49
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Beşiktaş4084
 • 2Galatasaray4084
 • 3Fenerbahçe4082
 • 4Trabzonspor4071
 • 5Demir Grup Sivasspor4065
 • 6Atakaş Hatayspor4061
 • 7Aytemiz Alanyaspor4060
 • 8Fatih Karagümrük4060
 • 9Gaziantep Futbol Kulübü4058
 • 10Göztepe4051
 • 11İttifak Holding Konyaspor4050
 • 12Medipol Başakşehir4048
 • 13Çaykur Rizespor4048
 • 14Kasımpaşa4046
 • 15Helenex Yeni Malatyaspor4045
 • 16Fraport-TAV Antalyaspor4044
 • 17Hes Kablo Kayserispor4041
 • 18BB Erzurumspor4040
 • 19MKE Ankaragücü4038
 • 20Gençlerbirliği4038
 • 21Denizlispor4028
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA