DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 19-06-2021 07:26

OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU

Hazırlayan: Selçuk ŞEN, Em. Astsubay.

-Sn.Murat Dursun TOSUN’un katkılarıyla-

 

DÜNDEN DEVAM

Bu yol üzerindeki konaklardan Sillidere 500, Çaputlu 300, İlaç 500, Hınzuri 300, Yeniköy ve Terpahı 500, Akdağ 200 nefer istiab eder. Bu yolda her nevi’ erzak tedarik olunabilir.

Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur).

Tamiri hakkında bir tasavvur (düşünce) yoktur.

İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (yan) yollar ve bu yolların müntehi oldukları mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat:

Cetvel nihayetine rapt olunan umumi haritada bu yolun güzergâhı gösterilmiştir.

2-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Sorda-Kelkit

Yolun cinsi (şose veya adi yol): Adi yol

Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Turuk-ı hususiye

Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 50

Yolun muhtelif kısımlarının arzı (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): 4 ile 12 (derece)

Yolun muhtelif kısımlarının hali:

Birinci kilometre veya: 0’dan yani Sorda bağçelerinden

Birinci kilometre veya mevkie kadar: 50 kilometreye yani Çiftliğe kadar

Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (mevcut durumunun) Rum Dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (geçişine) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle (kolaylıkla) geçebilir mi?

(Bu babda (konuda) mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir)

Gümüşhane-Bayburd tarikinin Sorda hanları civarında şoseden ayrılan bu yol Harşid çayı gediğinden sonra Mavrangel deresi vadisini takip ederek Keşgeller denilen geçit ve zikzaklardan Bolidor deresine ve bu derenin diğer bir kolu ile Eğlence dağına ve geçidine geçilip Pekün deresine ve bu dere vadisini takip ederek Kelkit çayına dahil olunur. Ve bu çayı geçdikten sonra Kelkit kasabasına müntehi olur (kavuşur). Kışın pek şiddetli zamanları bir ay kadar geçit vermez. Piyade ve süvarinin müruruna müsaittir.

Yol üzerinde mevcut

Köprünün cinsi: İkiağaç köprüsü

Köprünün mevkii: Harşit suyu üzerinde Suverde Kelkit çayı üzerinde Kelkit köprüsü

Üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtaç-ı tamir ise mah be mah ihtiyarı (aydan aya seçimi)  icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği (gerekeceği) derc olunacaktır (kaydedilecektir).

Yol ile beraber köprülerin yapılması muktezidir

Sol sayfa:

Köprülerin hali

Yol üzerine müsadif (rastlayan) ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin (geçen araçların) hal ve kabiliyetlerinin mufassalen (ayrıntılı) beyanı

Yoktur

Yol üzerindeki su mahalleri ve mevsim-i muhtelifedeki halleri

Akarsuyu ve menba’: Dere ve menba’ suları vardır

Kuyu: Yoktur

Çeşmeler: Pekün

Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne miktar asker istiab edecek ne kadar mebâni (bina) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır?

Bu yol üzerindeki konak mahallerinden Mavrangel karyesi (Çamlıköy) 500, Polidver han karyesi 300, Pekün karyesi 500 nefer istiab eder. Bu yolda her nevi erzak tedariki mümkündür.

Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur).

Tamiri hakkında bir tasavvur yoktur

İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (yan) yollar ve bu yolların müntehi oldukları mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat:

Bu dahi

3-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Kelkit (Çiftlik)-Erzincan

Yolun cinsi (şose veya adi yol): Adi yol

Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Turuk-ı hususiye

Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 5, 42 Sipenezat tariki istikameti- 25 Aşud karyesi ve ağalık yaylası istikameti

Yolun muhtelif kısımlarının arzı (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): ---

Yolun muhtelif kısımlarının hali:

Birinci kilometre veya: 0’dan yani Çiftlik’den / 0’dan yani Çiftlik’den Birinci kilometre veya mevkie kadar: 42. kilometreye yani Akdağ gediğine kadar / 25. kilometreye yani Kalur karyesine kadar

Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (mevcut durumunun) Rum Dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (geçişine) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle (kolaylıkla) geçebilir mi?

(Bu babda (konuda) mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir)

Kelkit kasabasının Sipinezat vadisini takip eden bu yol kalur karyesinden Akdağ deresi vadisine inip Akdağ karyesinin şimal taraflarında Karaca- Erzincan yoluna mülaki olur. Spinezat deresi medhali (girişi) biraz dar ve taşlık ise de Akdağ’a kadar vadi oldukça geniştir. Akdağ fırtunalı zamanlarda geçit vermez. Sair zamanlar yaz ve kış süvari ve piyade müruruna müsaittir. Top geçemez. Kelkit’den Aşod, Dölek karyesi ve Ağalık yaylasıyla diğer bir yok gelir. Köprüsüne giden bu yol yalnız yazın işler.

Yol üzerinde mevcut

Köprünün cinsi: Ağaç ve taş olmak üzere yedi adet köprüsü vardır

Köprünün mevkii: İlizem, Deredolu, Mahmatlı, Spinezat, Sarpa (Balkaya), Kalur (Örenbel)

Üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtaç-ı tamir ise mah be mah ihtiyarı (aydan aya seçimi)  icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği (gerekeceği) derc olunacaktır (kaydedilecektir).

Bu dahi

Sol sayfa:

Köprülerin hali

Yol üzerine müsadif (rastlayan) ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin (geçen araçların) hal ve kabiliyetlerinin mufassalen (ayrıntılı) beyanı

Yoktur

Yol üzerindeki su mahalleri ve mevsim-i muhtelifedeki halleri

Akarsuyu ve menba’: Dere ve menba’ suları vardır

Kuyu: Yoktur

Çeşmeler: Yoktur

Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne miktar asker istiab edecek ne kadar mebâni (bina) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır?

Kelkit’den sonraki konak mevkilerinden Deredolu 500, Spinezatlar 1000, Kalur 500, nefer istiab eder. Bu yolda her türlü erzak tedariki mümkündür. 

Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur).

Trabzon-Erzincan tarikinin Köse’den Kelkit’e oradan bu dere ile Erzincan’a isali nafia dairesince tasavvur edilmekte (düşünülmekte) ise de bu babda mukarrerat ( bu konuda karar) yolun tamir ve inşası hakkında tasavvurat (değerlendirme) yoktur.

İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (yan) yollar ve bu yolların müntehi oldukları mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat:

Bu dahi

Description: C:UsersMurat Dursun TosunAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordDH_UMVM_00074_00030_001_009.jpg

 

7.Sayfa

1-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Köse-Bayburd

Yolun cinsi (şose veya adi yol): Atik şose

Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Turuk-ı hususiye

Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 10 km

Yolun muhtelif kısımlarının arzi (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): ----

Yolun muhtelif kısımlarının hali:

Birinci kilometre veya: 0’dan yani Köse karyesinden

Birinci kilometre veya mevia kadar: 10. kilometreye kadar yani hududa kadar

Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (mevcut durumunun) Rum Dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (geçişine) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle (kolaylıkla) geçebilir mi?

(Bu babda (konuda) mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir)

Gümüşhane-Erzincan tarikinin Köse mevki’inden şarka müteveccihan (doğuya yönelerek) ayrılan bu mutavassıt yol vaktiyle şose olarak yapılmış ise de mürur-ı zamanla harap olmuş adi yol derecesine inmiştir. Kâmilen ova ve geniş vadilerden mürur eder. Mani-i mürur hiçbir boğaz ve geçit yoktur. Yağmurlu zamanlarda ekser aksamı çamur ve bataklıktır. Kışın kar ziyadedir. Yerli arabaları yazın mütemadiyen (devamlı olarak) bila-mani’ işlerse de bazı derelerin yataklarında su oyukları olduğundan top geçmez. Ufak bir müddet zarfında top müruruna müsait bir hale konulur. Çünkü na-kabil-i iktiham (tahammül edilemez) taşlık mahalleri yoktur. Süvari ve piyade her suretle suhuletle müntakilen (kolaylıkla intikal ederek) mürur eder (geçer).

Yol üzerinde mevcut

Köprünün cinsi: Taş ve ağaçtır

Köprünün mevkii: Köse (Gümüşhane), Pulur (Bayburt-Gökçedere), Siptoros (Bayburt-Oruçbeyli), Hindi (Bayburt-Söğütlü), Danişmend (Gümüşhane)

Üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtaç-ı tamir ise mah be mah ihtiyarı (aydan aya seçimi)  icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği (gerekeceği) derc olunacaktır (kaydedilecektir).

 Baharın dere suları çoğaldığından ve civarları bataklık haline geldiğinden toplar mürur edemez. Muntazam ve fenne muvafık köprüler yolun inşasıyla beraber yapılmak muktezidir. Hal-i hazırıyla yazın ufak bir say’ (çalışma) ile dere yatakları top müruruna müsait bir hale konulabilirse bu hal suret-i daime de müruru (geçişi) temin etmez. Kışın kar ziyade olduğundan top müruru mümkün değildir.

Sol sayfa:

Köprülerin hali

Yol üzerine müsadif (rastlayan) ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin (geçen araçların) hal ve kabiliyetlerinin mufassalen (ayrıntılı) beyanı

Yoktur

Yol üzerindeki su mahalleri ve mevsim-i muhtelifedeki halleri

Akarsuyu ve menba’: Akarsuları vardır

Kuyu: Yoktur

Çeşmeler: Yoktur

Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne miktar asker istiab edecek ne kadar mebâni (bina) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır?

Köse’den sonra bu yol üzerinde konak mevkilerinden Örenşehir 500, Sabtroy 500, Hendi hanları 200, Varcine 500 nefer istiab eder. Ören şehirden sonra yolun sağ ve sol taraflarında müteaddid köprüler vardır. Her nevi erzak mahallinde tedarik olunabilir.

Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur).

Bu yolun tamir ve inşası için hiçbir tasavvur yoktur.

İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (yan) yollar ve bu yolların müntehi oldukları mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat:

Cetvel nihayetine rapt edilen (sonuna eklenen) umumi haritada bu yolun güzergâhı gösterilmiştir.

2-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Köse-Alucra

Yolun cinsi (şose veya adi yol): Atik şose

Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Tarik-i hususiye

Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 5- 97

Yolun muhtelif kısımlarının arzi (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): 4 ile 10 (derece)

Yolun muhtelif kısımlarının hali:

Birinci kilometre veya: 0’dan yani Köse karyesinden

Birinci kilometre veya mevkie kadar: 97. kilometreye yani hududa Fındıklı(bel) geçidine kadar

Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (mevcut durumunun) Rum Dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (geçişine) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle (kolaylıkla) geçebilir mi?

(Bu babda (konuda) mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir)

Gümüşhane-Erzincan tarikinin Köse mevki’inden garba müteveccihan ayrılan bu mutavassıt yol vaktiyle şose halinde yapılmış ise de mürur-ı zamanla (aradan geçen zamanla) harap olmuştur. Garba müteveccihan Kelkit çayının sağ tarafını takip eder. Kelkit kasabasının şimalinde Surdere-Kelkit yoluna mülaki olur. Ve yine çayın sağ sahilini takip ederek Kermud köprüsü civarında Şiran tariki müşterek olmak üzere ve Kelkit çayını terk ederek Alansa karyesi altından ve Pekün deresinden mürur eder (geçer). Yüzde on meylindeki Maden dağına çıkar. Salut geçidinden geçer, Şiran ovasına iner. Burada Şiran-Kelkit tariki solda bırakılarak ve Tersun deresini geçerek Karatepe’nin şimalinden ve Karaca karyesinin yedi sekiz kilometre mesafesinden Çağıl ve Şiran sularını ve Çil sırtlarını ve Kermud (Kocapınar) ve Civrişon derelerini mürur ederek Gerevi Çemen yaylasında Fındıklı(bel) geçidini aşarak Alucra deresi vadisine iner ve Alucra’ya müntehi olur. Bu yolun dağlık vadi kısımlarında birçok dere oyuntuları vardır. Bu yol gayr-ı muntazamdır. Top müruru kabil değildir. Süvari ve piyade suhuletle hareket edebilir. 

Yol üzerinde mevcut

Köprünün cinsi: Yoktur

Köprünün mevkii: ---

Üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtaç-ı tamir ise mah be mah ihtiyarı (aydan aya seçimi)  icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği (gerekeceği) derc olunacaktır (kaydedilecektir).

Yol ile köprülerin yeniden yapılması muktezidir

Sol sayfa:

Köprülerin hali

Yol üzerine müsadif (rastlayan) ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin (geçen araçların) hal ve kabiliyetlerinin mufassalen (ayrıntılı) beyanı

Yoktur

Yol üzerindeki su mahalleri ve mevsim-i muhtelifedeki halleri

Akarsuyu ve menba’: Akarsuları vardır

Kuyu: Yoktur

Çeşmeler: Alansa

Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne miktar asker istiab edecek ne kadar mebâni (bina) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır?

Bu yol üzerinde köy yoksa da sağında ve solunda beş dakikalık mesafelerde müteaddid (çeşitli) köprüleri vardır. Bunların kâffesi konak mevkileridir. Her nevi erzak temin olunabilir.

Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur).

Bu dahi

İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (yan) yollar ve bu yolların müntehi oldukları mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat:

Bu dahi

8.Sayfa

DEVAMI PAZARTESİ

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA