DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 13-10-2021 13:50

KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-3

Hazırlayan: Selçuk ŞEN, Em. Astsubay.   

İletişim: selcuk52persembe@gmail.com 

       

 

-Son Kaza kaymakamı,

Değerli okurlar;

Buraya kadar onca belgeden, kaynaklardan yapılan alıntılardan ve arşiv taramalarından elde edilen bilgilerle sizlere Ordu’nun kaza’dan müstakil liva’ya, müstakil liva’dan vilayet’e giden tarihsel sürecini anlatmaya çalıştım. Oldukça özete indirmeye çalıştığım bu çalışmanın son kısmına gelindiğinde kendime şu soruyu sormadan geçemiyorum!

-Mademki 29 Ekim 1923 tarihi itibarıyla tüm müstakil liva ve sancaklar ilga edilerek tamamı “vilayet” olarak cumhuriyetin alternatifsiz taşra/yerel idari birimleri haline getirildilerse niçin Ordu’da 4 Nisan 1921 tarihi esas alınarak vilayet (İl) oluşumuzun yıldönümü kutlamaları yapılmaktadır? ? ? .

Bu sorunun cevabını ararken Ordu ile aynı tarihsel süreci yaşayan bazı illerimizin valiliklerinin resmi internet sitelerini inceledim ve liva, sancak ya da müstakil liva olduğu tarihi vilayet (il) olma yıldönümü olarak kabul eden hiçbir ilimize rastlamadım.

 

 

-DİĞER İLLER:

1-Niğde:

1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk mülki taksimatıyla İl statüsüne kavuşmuştur. 1954 yılında Nevşehir, 1989 yılında Aksaray’ın il olmasıyla bugünkü mülki sınırlarını almıştır. Niğde’nin Merkez İlçe, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak üzere altı ilçesi bulunmaktadır.” http://www.nigde.gov.tr/tarihce1

2-Aydın:

“…Aydın' ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden bu yönetim şekli, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın süren işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil vilayet olmuştur.” http://www.aydin.gov.tr/tarihce

3-Gümüşane:

“Cumhuriyetten sonra Gümüşhane il olmuş ve Bayburt, Kelkit, Şiran, Torul ilçeleri Gümüşhane'ye bağlanmıştır.” http://www.gumushane.gov.tr/tarihce

4-Kütahya:

“1429'da Germiyanoğlu II. Yakup'un vasiyeti ile Osmanlılara geçen Kütahya bu dönemde bir sancak merkezidir. ... 1867'de Hüdavendigar Vilayetine bağlı bir sancak merkezi olan Kütahya, 8 Ekim 1923'te vilayet olmuştur.”     http://www.kutahya.gov.tr/tarihce

5-Kayseri:

“Kayseri, Cumhuriyetle birlikte 1924 Anayasası gereği vilayet oldu. 1924 Anayasası ile il statüsüne kavuşan Kayseri'nin 1928'de Merkez, İncesu, Bünyan, Develi ve Aziziye(Pınarbaşı) olmak üzere, 5 kazası (İlçe), 21 nahiyesi (bucak) ve 314 köyü vardı.”  https: //kayseri.ktb.gov.tr › tarihçe

6-Sinop:

Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan idari düzenlemede sancakların kaldırılması ile il oldu. Sinop, Cumhuriyet çağında da bir gelişme göstermiştir. Sinop ili, dar alan, az nüfusu, tabiat, turistik ve tarihi zenginlikleri ile değerini korumaktadır.”

http://www.sinop.gov.tr/tarih

7-Kırşehir:

“Kırşehir 1867 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1870 yılında sancak olmuş, Avanos, Keskin ve Mecidiye (Çiçekdağı) ilçeleri Kırşehir'e bağlanmıştır. 1921 yılında bağımsız mutasarrıflık, 1924 yılında il olan Kırşehir'e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş, Mucur ilçeleri bağlanmıştır. 1944 yılında ilçe olan Kaman, Kırşehir'e bağlanmıştır.”

http://www.kirsehir.gov.tr/tarihce

8-Mersin:

“I. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922’de tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla İl’in ismi yeniden Mersin olmuştur.” http://www.mersin.gov.tr/tarih

9-Zonguldak:

“14 Mayıs 1920' de Zonguldak kazası Büyük Millet Meclisi tarafından mutasarlık yapılmasından sonra, Dahiliye Vekaletine (İçişleri Bakanlığı' na) bildirilen 18 Haziran 1920 tarih, 39 numaralı ve 64 sayılı İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) Kararı ile Zonguldak Bağımsız (müstakil) liva haline getirilir. 1 Kasım 1923 tarihinde de mutasarrıflıkların valiliklere çevrilmesi üzerine Zonguldak Valiliği oluşur. Türkiye Cumhuriyetinin İlk İli Zonguldak; 20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilat- ı Esasiye Kanunu’ nun 60. maddesine göre sancaklar kaldırılınca, Zonguldak bağımsız mutasarrıflığı, Vilayet yapılmıştır. Ereğli, Bartın ve Devrek, Zonguldak İlinin kazaları olmuştur.” http://www.zonguldak.gov.tr/ilin-tarihce

10-Rize:

Cumhuriyet dönemine kadar sancak merkezi olan Rize, 20 Nisan 1924 tarihinde Vilayet olmuştur. 2 Ocak 1936 tarihinde yürürlüğe giren 2885 sayılı Kanunla Erzurum'dan Yusufeli ilçesi, Rize'de Pazar ilçesinden sonraki arazi parseli, ilçe ve bucaklar alınmak sureti ile bugünkü Artvin ili Çoruh adı ile vilayet haline getirilmiş ve Rize ili de tek ilçesi olan Pazarla kalmıştır. Bugün ise Pazar ilçesi ile birlikte 12 ilçesi bulunmaktadır.” http://www.rize.gov.tr/tarihce

11-Denzili:

“Denizli’de 1876 yılında ilk Belediye Teşkilatı kurulmuştur. 1883'te Sarayköy, Buldan ve Tavas İlçelerinin bağlanmasıyla "Sancak" haline getirilen Denizli, 1884'te Çal, 1888'de Acıpayam ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla da 1923’te il olmuştur.http://www.denizli.gov.tr/tarihce

12-Malatya:

“Malatya Cumhuriyetle birlikte 20 Nisan 1924 Anayasasının 89. Maddesi gereği il olmuştur. 21.07.1922 tarihinde Vehbi Bey Malatya’ya Vali olarak atanmış ve Malatya’nın ilk valisi olmuştur.” http://www.malatya.gov.tr/tarihce

13- Giresun:

“…Trabzon’u fethi ile şehir Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı.1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra il oldu.”   https://giresun.bel.tr/profil/giresun-un-tarihcesi

14-Burdur:

“O dönemde Tirkemiş kazası olarak anılan Burdur, Yıldırım'ın1391'deki seferi sonunda kesin olarak Osmanlı denetimi altına girmiştir. 1920'de bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyetten sonra 1923'te il durumuna geçmiştir.”

http://www.burdur.gov.tr/tarihce

15-Samsun:

“…Tanzimat’tan sonra da idari olarak Trabzon eyaletine bağlanmış, önce sancak ve daha sonra da mutasarrıflıkla idare edilmeye başlanan bu yapısını Osmanlı devletinin yıkılışına kadar korumuştur. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1923 yılında da vilayet merkezi olmuştur…”

http://samsun.gov.tr/gecmisten-gunumuze-samsun

16-Kocaeli:

1918 tarihinde İzmit’i İngilizler işgal etti. Ancak 27 Ekim 1920 tarihinde İzmit, Yunanlılara verildi. Resmi olarak, İzmit kenti 27 Haziran 1921 tarihinde Türk topraklarına katıldı. Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık 1 yıl sonra 20 Nisan 1924 tarihinde “Kocaeli” adında bir il kuruldu. İzmit ise bu ile bağlanarak günümüzdeki yerini aldı. …“

http://koto.org.tr/kocaeli-nin-tarihi-cd-5c534709154c5

“… Kocaeli 1924 yılında vilayet olmuştur.”

https://kocaeli.ktb.gov.tr/TR-69185/genel-bilgiler.html

17-Gaziantep:

“…Antep, 1908 yılında yapılan idari düzenlemede sancak merkezi oldu. 1913 yılında Kilis ve Halfeti Antep Sancağına bağlandı. 1918 tarihinde Halep'in İngilizler tarafından işgal edilmesi üzerine bağımsız sancak oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında tüm sancaklar kaldırılarak il statüsüne dönüştürüldü.”

http://www.gaziantep.gov.tr/gaziantep-tarihi

 

VİLAYET yerine İL’in kullanılması:

20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilât-ı Esâsiyye Kanûnu, 1945 yılında, dönemin öz Türkçecilik akımına uyularak, 10 Ocak 1945 tarih ve 4695 sayılı Kanunla (RG, 15.1.1945-5905), “mana ve kavramda bir değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş”tir. Bu tarihten sonra “Vilayet” yerine “İl” kullanılmaya başlanılmıştır. 

Kaza’dan Vilayet’e Giden Süreçte Ordu yazımızı şu şekilde özetleyebiliriz:

Son Kaymakam’ı 22 Temmuz 1919 tarihinde atanan, Kaymakam Daniş Bey olan Trabzon Vilayeti Ordu Kazası:

4 Aralık 1920 kabul tarihi ve 69 Nu.lı “ Ordu Müstakil Livasının Teşkiline Dair” kanunun 4 Nisan 1921 tarih ve 9  Sayılı Ceride-i Resmiye’de (Resmi Gazete) yayınlanmasıyla birlikte BMM Hükümeti Dahiliye Vekâleti‘ne doğrudan bağlanmış ve taşra idari örgütlenmesi Müstakil Liva olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

İlk Liva Mutasarrıfı; 6 Nisan 1921 tarihli BMM Hükümeti İcra Vekilleri Heyeti kararnamesiyle Lazistan (Rize)  Mutasarrıflığından atanan Faik Bey (GÜNDAY)’dir.

Faik Bey’in ardından sırasıyla:

Erkan-ı Harbiyye (Kurmay) Miralayı Mehmet Küşat Bey,

Sabık Kayseri Mutasarrıfı Edhem Bey ve son olarak 1 Eylül 1923 tarihinde Palu Kaymakamlığından Ordu Mutasarrıflığına atanan Fazıl Bey (ÖZELÇİ) Ordu Liva Mutasarrıflığına atanmış “son mutasarrıf” olmuştur.

13 Ekim 1923 tarihinde Ankara Vilayetinin BMM Hükümetinin başkenti ilan edilmesinin hemen sonrasında; mevcut 15 vilayete (Adana, Trabzon, Aydın, Van, Sivas, Bitlis, Erzurum, Konya, Mamüratülaziz, Kastamonu, Diyarbekir, Bursa, İzmir ve İstanbul Vilayetleri)  ilaveten milli hudutlar içerisinde kalan sancak, müstakil liva ve -bazı- mülhak livalar ilga edilerek taşra/yerel idari örgütlenmesine “Vilayet” olarak dahil edilmişlerdir. BMM Hükümeti İcra vekilleri Heyeti tarafından yapılan bu köklü taşra/yerel idari örgütlenme süreci 29 Ekim 1923 tarihine, “Cumhuriyet”in ilanına kadar tamamlanmıştır.

“…Münhal ve müstakil liva meselesi de 1923 yılının doğrudan mülki idareyle ilgili düzenlemeleridir. Yıl içerisinde çok sayıda müstakil liva uygulaması Meclis gündemine gelecek ya da basında yer alacaktır.  İlk olarak Çatalca livasının İstanbul’dan bağımsız olarak idare edilmesi söz konusu olacak,  sonrasında başka livalarda da benzer durum gündeme gelecektir. Yılın başlarında müstakil liva uygulaması devam ederken,  sonrasında bu uygulamayı bırakmak yönünde bir eğilim doğacaktır…”(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No:  604 Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 8 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması  (TİDATA) “Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928.Ankara. 2012. S.1339)

“…Kısaca söylenebilir ki 1923 yılı içerisinde Birinci Meclis dönemince müstakil liva uygulaması devam etmiştir. Sonrasında ise durumun değiştiği görülecektir. Ergani livası için bu yönde yapılan önerinin reddi ve sonrasında Dâhiliye Vekaleti’ne verilen soru önergesi bunu göstermektedir…” (TİDATA, s. 1400)

İSTİKBAL GAZETESİ 15 EKİM 1923 SAYI:1039:

“Mutasarrıflıklar Mülga (Kaldırıldı), Mutasarrıflıkların ilgasıyla (hükümsüz bırakılmasıyla) bi'l-umum livaların vilayet unvanıyla tevsimine (isimlendirilmesine) aid karar Dâhiliye vekâletinden tamim edilmiştir.”

ÖNEMLİ NOT: İstikbal Gazetesi 14 Teşrin-i evvel (14 Ekim) 1923 tarih ve 1038 sayılı baskısında da “Mutasarrıflıklar Vilayet oldular” haber başlığını sayfasında paylaşmıştı.

AKŞAM GAZETESİ 15 EKİM 1923:

“Beyoğlu ve Üsküdar şimdilik mutasarrıflık kalacak”

“Ankara 14 (Muhabir-i Mahsusumuzdan)” (Ankara özel muhabirinden 14 Ekim’de gelen bilgi kastediliyor) – “Halk Fırkası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun tadili hakkında müzakereler devam ediyor. Yeni teşkilatın tatbikine kadar Beyoğlu ve Üsküdar mutasarrıflıkları ibkâ edilecektir (bulunduğu hal üzere bırakılacaktır). Dâhiliye encümeni bu babdaki (konudaki) teşkilatı müzakere etmektedir”

* * * *

“…15.10.1923 günlü içtimada Kâzım Vehbi Bey (Ergani) tarafından verilen layiha hakkında Encümen mazbata muharririnin yaptığı açıklamaya göre yeni teşkilat yapısına göre her livanın müstakil vilayet halini alacağından ayrıca bu kanuna gerek olmadığı ifade edilmiştir…” (ZC, D:2, C:2, İ:40 21 Ekim 1923)  (TİDATA, s.1512 çizelge sıra nu 21)

“…Dâhiliye Vekili Ferid Bey; TBMM’de yaptığı açıklamada Beyoğlu, Gelibolu, Tekirdağ, Kırkkilise, Hakkâri, Mersin, Cebelibereket, Kozan, Üsküdar ve Ergani vilayetlerinin “ulusal çıkar gereğince kuvvetli bir merkeziyetle yönetilmeleri gerektiği için mülhak bırakıldıklarını söylemiştir… Dâhiliye Vekâleti 1923 yılında mutasarrıfların isimlerinin vali ile değiştirildiğine, mülhak ve müstakil bütün livaların vilayet unvanına sahip olduklarına ve vilayet şeklinde yönetileceklerine ilişkin bir genelge yayımlanmıştır. Ancak 1921 Anayasası’nın fiilen uygulanmasını sağlayan bu genelgeye rağmen, vilayet adını alan livaların “müstakil-münhal” ayrımının sürüp sürmediğine ilişkin tereddütler, TBMM’nin 8 Mart 1924 günlü 82 sayılı kararına kadar giderilememiştir. “Beyoğlu ve Üsküdar vilayetleri dışında, bilcümle mülhak vilayetlerin müstakilen idaresi esası”nı temel alan bu karar ile Üsküdar ve Beyoğlu livaları dışında kalan sekiz mülhak livanın bağlı oldukları vilayetler ile ilişkileri kesilmiştir. Yaklaşık bir ay sonra Beyoğlu ve Üsküdar vilayetlerinin kaldırılarak kaza haline getirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı gündeme gelmiş, ancak tasarı Dahiliye Encümeni’nde kalmıştır…” (KESKİN, Nuray. Devletin TOPRAK Üzerinde Örgütlenmesi Türkiye’de illerin Yönetimi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı. Ankara.2007. s.230-239-241)

“…Eskiden münhal olarak idare edilen iki livanın müstakilen idare edilmesine karar verilmiştir. Düzenlemeyle müstakil liva uygulamasının son döneminde yeni müstakil livalar kurulmuş olacaktır. İkinci dönemden itibaren ise müstakil liva kurulması talepleri reddedilecek ve mülki taksimat meselesi Anayasa ile aşılmaya gidilecektir. Yılsonunda bu konuda bir tamim yayımlandığı ve tamimle tüm elviyei mülhaka ve gayri mülhakanın vilayet unvanıyla ve idaresiyle yönetilmeye çalışıldığı, yine konuyla ilgili olarak verilen bir soru önergesinden anlaşılmaktadır. (Karar No: 2406) …”(TİDATA, s.1435 çizelge sıra nu:10)

Sancak, müstakil liva ve –bazı- mülhak livaların ilga edilerek “Vilayet” olarak Dâhiliye Vekâletine bağlanmasının ardından mutasarrıf olarak mevcut görevinde bulunan, Sancak ve Liva mutasarrıfları itibari olarak “Vali” unvanına yükseltilmiş ve vali yetkisiyle yetkilendirilmişlerdir. Ekim 1923 tarihinden itibaren yeni kurulan vilayetlere “Vali” ataması yapılmaya başlanmıştır.

 

Bu cümleden hareketle;

1 Eylül 1923 tarihinde Palu Kaymakamlığından Ordu Liva Mutasarrıflığına atanan Fazıl Bey (ÖZELÇİ),  ilga edilen Ordu Müstakil Livasının son mutasarrıfı ve yeni kurulan Ordu Vilayetinin de ilk Valisi olmuştur.

İlk vali Fazıl Bey (ÖZELÇİ) den günümüze kadar 47 valimiz Ordu Vilayeti / İlinde görev yapmıştır. Son valimiz ise Sn. Tuncay SONEL’ dir.

Şunu söyleyebilir miyiz?

4 Nisan 2021 Ordu’nun Müstakil Liva oluşunun 100. , 29 Ekim 2021 tarihi ise Ordu’nun Vilayet / İl oluşunun 98.Yıldönümüdür”

 

 

Saygılarımla…

 

Destek ve katkılarından dolayı;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sn. Nuray KESKİN’ e

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sn. Sinan BAŞARAN’ a

Değerli büyüğüm Araştırmacı-Yazar, Bilim Uzmanı Sn. Murat Dursun TOSUN’ a

Giresun Üniversitesi Yüksek Lisans Programı (Tarih) öğrencisi Tarihçi Sn. Murat BIYIK’ a ve Mühendis Doğan Seyfi ŞEN’ e teşekkür ederim

 

SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR:

1-TBMM e-arşivi

-1921 Teşkilat- Esasiye Kanunu

-1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

-TBMM, ZC,Devre2,Cilt4,i64. s.111.

2-TAVUKÇU, Dr. İbrahim. “Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümetlerinin İdari Taksimat Alanında Yaptığı Düzenlemeler” Tarih ve Gelecek Dergisi, Haziran 2020, Cilt 6, Sayı 2 (s.721-758 arası)

3-GENÇOĞLU, Mustafa. “1864-1871 Vîlâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1) (s.29-50 arası)

4- KESKİN, Nuray. “Devletin TOPRAK Üzerinde Örgütlenmesi Türkiye’de illerin Yönetimi” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı. Ankara.2007.

5-KESKİN, Dr. Nuray Ertürk.Toprağa Dayalı Örgütlenme: İl Yönetimi Sisteminin Kuruluşu” Memleket Siyaset Yönetim, Cilt 2, sayı 5, 2007. (s.120-174 arası)

6-KÜÇÜKUĞURLU, Murat.Türkiye’de Livaların Vilâyete Dönüştürülmesi” Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet tarihi Araştırmaları Dergisi. Yıl 5. Sayı 10. Güz 2009 (s.23-51 arası)

7- BAŞARAN, Dr. Sinan  "Cumhuriyet Dönemi Rize İdare Tarihi" Türk İdare Dergisi, no.486, 2018. (s.49-75 arası)

8-15 Ekim 1923 tarihli Akşam Gazetesi

9-15 Ekim 1923 tarihli İstikbal Gazetesi

10-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No:  604 Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 8 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması  (TİDATA) “Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1922-1928”.Ankara. 2012.

11-Resmi Gazete e-arşivi

12- BULUT, Hüseyin. “İstikbal Gazetesi Zaman Dizimi” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Tarih Ana Bilim Dalı YLTZ. Erzurum. 1994. (sayfa 219)

13- AKSOY, Volkan. “Karadeniz’de Milli Mücadele Yanlısı Mülki Amirler: Mazhar Tevfik Nizamettin Beyler”, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6/10, (Milli Mücadele’den Milli Egemenliğe Karadeniz Özel Sayısı) ss.231-244. DOI:10.31765/karen.849320 (sayfa:239)

14- ÇEBİ, Sıtkı.  “Ordu Tarihi ve 50.Yılında Ordu Şehri” , Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yayını No:4 (1973). Ordu.

 

 

 

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-3 13-10-2021 13:50 KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-2 12-10-2021 11:08 KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-1 11-10-2021 10:19 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-8 21-09-2021 07:23 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-7 20-09-2021 16:49 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-6 18-09-2021 00:47 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-5 17-09-2021 07:17 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-4 16-09-2021 08:05 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-3 15-09-2021 08:38 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-2 14-09-2021 08:06 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-1 13-09-2021 08:48 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-6 04-09-2021 07:21 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-5 03-09-2021 07:19 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-4 02-09-2021 07:17 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-3 01-09-2021 07:16 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-2 31-08-2021 07:07 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-1 30-08-2021 07:43 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-2 28-08-2021 07:55 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-1 27-08-2021 07:54 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Beşiktaş1020
 • 4Alanyaspor1020
 • 5Fenerbahçe1019
 • 6Fatih Karagümrük1018
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray1017
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son