DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 21-09-2021 07:23

ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-8

 

“Haziran ve Eylül 1924’te Hamidiye’nin Ordu ziyareti”

Hazırlayan:

Selçuk ŞEN, Em. Astsubay.

selcuk52persembe@gmail.com

 

DÜNDEN DEVAM

Belediye başkanından Samsun şehrinin sorunları ve halkın ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Gazi’nin Samsun’u ziyaretleri boyunca, eşi ile birlikte kaldıkları Şahinzade Remzi Bey’in konağında, aile albümüne hatıra olarak şu sözleri yazdı. “Samsun’da kaldığımız günler zarfında misafir olduğumuz Şahinzade Remzi Beyin hanesinde sahib-i hane tarafından gördüğümüz misafirperverliği ve nezaketi suret-i mahsusada kaydederim. 23 Eylül 1340 Gazi M. Kemal” (samsungovtr)

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan ayrılışı… 24 Eylül

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Trabzon bulunduğu ikinci gün akşam yemeği esnasında doğuda meydana gelen depremden haberdar edilmişti. Paşa Hz.leri Samsun’un ardından Erzurum’a kadar devam edecek bir seyahat planı hazırlatmıştı.

24 Eylül Çarşamba günü sabah erken saatlerde Hamidiye’nin tören kıt’ası Güverte Mülazım-ı evvel Celaleddin Bey’in (ORHA) komutasında karaya çıkartılmıştı.

“Gazi Hazretlerinin; Mudanya’da ilk teşriflerinde gemideki merasim kıt’asına kumanda etmek, limanlarda karaya çıkıp geri dönmelerinde kik ve filikalarında dümen tutmak ve en sonunda da Samsun’da gemiden ayrılışlarında, karada merasim kıt’asıyla kendilerini uğurlamak bana nasip olmuştu” (ORHAN, s.266)

Tören alanında mülki ve askeri erkân hazır bir şekilde bekliyordu Gazi Paşa Hz.lerinin görünmesiyle bando selamlama marşını çalmaya başladı. Gazi Paşa, kıt’ayı selamlamasının ardından kendisini uğurlamaya gelen halkı ve erkânı selamlayarak seyahati için Kayseri’den sevk edilen otomobile binerek Samsun’dan ayrıldılar. Hamidiye’de aynı gün Samsun’dan demir alarak İstanbul’a hareket etti. 26 Eylül 1924 saat:09.30’da Haliç’e giren Hamidiye tersanede bakıma alındı.

Beraberinde Latife Hanımefendi olduğu halde seyahat eden Gazi Paşa Hz.leri;

24 Eylül 1924 günü Samsun’dan hareketle; Havza-Amasya-Tokat-Sivas-Zara-Suşehri-Erzincan-Erzurum-Pasinler-Erzurum-Sarıkamış-Kars-Sarıkamış-Erzurum-Erzincan-Şebinkarahisar-Sivas-Kayseri-Yozgat-Kırşehir hattında sürdürdükleri seyahatlerini 18 Ekim 1924 günü Ankara’da tamamlamış olacaklardır.

 

Resim: 1 Ekim 1924, Gazi Mustafa Kemal Paşa Erzurum’da

S O N

KAYNAKLAR:

1-Amiral Vehbi Ziya DÜMER’in Anıları. Hazırlayan: (E) Dz.Hakim Albay Osman Alpay KAYNAK. Deniz Kuvvetleri Yayınları. İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Matbaa Müdürlüğü. İstanbul. 2003.

2-ARSLAN, Doç.Dr.Zehra. ATATÜRK’ün Trabzon’a Yaptığı Ziyaretler ve Bunların Trabzon Kamuoyundaki Yansımaları. ATARTÜRK HAFTASI ARMAĞANI Dergisi. 10 Kasım 2016. Sayı:43 Genelkurmay Başkanlığı Yayınları. Ankara. 2016. (s.69-89)

3-BÜYÜKTUĞRUL, Afif. Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 yıl Hizmet –1918-1977- Dz.K. Deniz Basımevi Müdürlüğü yayınları. 1.Cilt İstanbul. Temmuz 2005.

4-BÜYÜKTUĞRUL, Em. Amiral Afif. Osmanlı Deniz Harp Tarihi Cilt V. Dz.K.K. Yayınları. Deniz Basımevi. İstanbul. 1977

5-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resmi İnternet Sitesi.

6-Deniz Müzesi Komutanlığı Resmi İnternet Sitesi.

7-Devlet Arşivleri Başkanlığı (Cumhuriyet Arşivi)

8-DİZMAN, İbrahim. 20.Yüzyılda Ordu (1900-1999). Ordu: Ordu Belediyesi Yayınları. 2012.

9-ERBİL, Kazım. Bahriyede Gördüklerim Duyduklarım. Kastaş Yayınevi. Birinci baskı. İstanbul. 2007.

10-Fotoğraflarla Atatürk. Birinci ve İkinci Cilt. Genelkurmay Başkanlığı Atase Yayınları. Ankara.2015

11-Genelkurmay Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi.

12-GÜLERYÜZ, Ahmet. Hamidiye Mecidiye ve Kruvazöler. İstanbul: Denizler Kitabevi. İstanbul.2007.

13-KARAMAN, Dz.Yüzbaşı Salim. ATATÜRK ve Cumhuriyet Donanması. ATARTÜRK HAFTASI ARMAĞANI Dergisi. 10 Kasım 2013. Sayı:40 Genelkurmay Başkanlığı Yayınları. Ankara. 2013.(s.133-155)

14-KOCATÜRK, Prof. Utkan. Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. II.Baskı. Ankara. 2007.

15-KÜÇÜKOĞLU, Ahmet. Türk Donanmasında Hamidiye Zırhlısı. İ.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü YLT. Danışman: Prof.Dr. Sabahattin Özel. İstanbul. 2003.

16-LANGENSIEPEN, Bernd ve Ahmet GÜLERYÜZ. 1828-1923 Osmanlı Donanması. İstanbul: Denizler Kitabevi. İstanbul. 2007.

17-MENTEŞEOĞLU, H.Gazi. Yeşilgiresun Gazetesi Yazarı. 

https://www.yesilgiresun.com.tr/makale/5509230/huseyin-gazi-menteseoglu/19-eylul-mustafa-kemal-pasa-bir-arsiv-bir-gazete

18-METEL, Dz.Albay.Raşit. Atatürk Ve Donanma Gnkur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları. Deniz Basımevi. İstanbul.1966.

19-ORHAN, M. Celaleddin. Bir Bahriyelinin Anıları 1914-1981. Kastaş Yayınları. Birinci baskı. İstanbul. Ocak 2001.

20-Ordu Valiliği Resmi İnternet Sitesi.

21-PANZAC, Daniel. Osmanlı Donanması. Çev. Ahmet Maden-Sertaç Canpolat. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. I. Basım. İstanbul.2018

22-Samsun Valiliği Resmi İnternet Sitesi.

23-Trabzon Valiliği Resmi İnternet Sitesi.

24-TTK Resmi İnternet Sitesi

https://www.ttk.gov.tr/onceki-baskanlar/m-tevfik-biyiklioglu-14-4-1931-8-4-1932/

25-SARIZEYBEK, Erdal. Resmi İnternet Sitesi.https://e-sarizeybek.com/cumhuriyet-ten-bir-yil-sonra-nasturi-isyani

 

Resim Kaynağı:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resmi İnternet Sitesi

Samsun Valiliği Resmi İnternet Sitesi

Fotoğraflarla Atatürk. Birinci ve İkinci Cilt. Genelkurmay Başkanlığı Atase Yayınları. Ankara.2015

 

TEŞEKKÜR:

Osmanlıca arşiv belgelerinin çevirisinden dolayı değerli büyüğüm Araştırmacı-Yazar Sn. Murat Dursun TOSUN’a, Bilgi-evrak paylaşımlarından dolayı Araştırmacı-Yazar Sn. H.Gazi MENTEŞEOĞLU’na ve Tarihçi Sn. Murat BIYIK’a, metin düzeltme işlemlerinden dolayı Müh. Doğan Seyfi ŞEN’e teşekkürlerimi sunarım.

 

 

 

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-3 13-10-2021 13:50 KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-2 12-10-2021 11:08 KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-1 11-10-2021 10:19 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-8 21-09-2021 07:23 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-7 20-09-2021 16:49 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-6 18-09-2021 00:47 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-5 17-09-2021 07:17 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-4 16-09-2021 08:05 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-3 15-09-2021 08:38 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-2 14-09-2021 08:06 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-1 13-09-2021 08:48 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-6 04-09-2021 07:21 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-5 03-09-2021 07:19 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-4 02-09-2021 07:17 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-3 01-09-2021 07:16 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-2 31-08-2021 07:07 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-1 30-08-2021 07:43 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-2 28-08-2021 07:55 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-1 27-08-2021 07:54 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Fenerbahçe919
 • 3Beşiktaş917
 • 4Fatih Karagümrük917
 • 5Galatasaray917
 • 6Alanyaspor917
 • 7Hatayspor816
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Gaziantep FK811
 • 12Kayserispor911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son