DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 14-09-2021 08:06

ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-2

 

“Haziran ve Eylül 1924’te Hamidiye’nin Ordu ziyareti”

Hazırlayan:

Selçuk ŞEN, Em. Astsubay.

selcuk52persembe@gmail.com

DÜNDEN DEVAM

Gemide bulunan öğrenciler Heybeliada’ya gönderildi. İzinler kaldırıldı, izinliler çağrıldı. Tersanenin ve ikmal gruplarının sabahlara kadar açık olması bildirildi. Liman daireleri, erzak ambarları, İstanbul Deniz Teşkilatı seferber olmuştu. Kuruçeşme’den acele satın alınan 750 ton kömür, mavnalarla taşınarak, dışarıdan temin edilen amelelerle gemiye yüklendi. Kömürden sonra gemi yıkandı ve boyandı. Hamidiye harekete hazırdı. Gemiz Komutanı ( Binbaşı Hüsamettin Bey) ve gemi subayları, subay salonunda asılı olan Rauf ORBAY’ın resminin kaldırılıp kaldırılmasını tartıştılar ve kaldırılmasına karar verdiler. Oysa Yüce Atatürk bilse, bence resmin indirilmesine mani olurdu. 8 Eylül 1924 pazartesi gününün ilk saatlerinde hareket eden Hamidiye (İstanbul’dan) gün ağarırken Mudanya’ya demirledi. Baş Kâtip Tevfi Bey (BIYIKLIOĞLU) gemiye gelerek tetkiklerde bulundu. Subayların. Salon ve kamaraları boşaltmasını rica ederek gemiden ayrıldı. ATATÜRK’ün çok kibar ve ince bir kişiliği vardı. Bu seyahatte gemi subaylarını rahatsız ettiğinden, üzüntülerini Yozgat Milletvekili Salih (BOZOK) ve Gemi Komutanı Hüsamettin Ünsel’e bildirmişti…” (ERBİL, Kazım. Bahriyede Gördüklerim Duyduklarım. Kastaş Yayınevi. Birinci baskı. İstanbul. 2007. s.33-34).

Description: C:UsersYeniDownloadshAMİDİYE VE rAUF ORBAY.jpg

Kartpostal içeriği: Kalyon Kaptanı (Albay) Rauf Bey ve Hamidiye

 

Hamidiye ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mudanya’da…

11 Eylül 1924 pazartesi günü Mudanya’da demirli olan Hamidiye tekmil hazırlıklarıyla göreve hazırdı. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa’dan otomobille Mudanya’ya hareket etmişti. Seyahatinde kendisine refakat ve eşlik edecek heyetin çoğunluğu önceden Mudanya’ya gelmiş bulunmaktaydı.

Description: C:UsersYeniDownloadshamidiye çizim.jpg

Hamidiye

Description: C:UsersYeniDesktopGEZİHAMİDİYE RESİMDENİZCİLERLE.JPG

“… Ertuğrul yatından alınan beş çifte maun futaya Üsteğmen Seyfi (BENGİ) ve diğer altı çifte ile motora bire asteğmen verilerek iskeleye gönderildi. Öne eşyalar ve müstahdemler gemiye taşındı. Saat 20.00 de Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi iskeleye (Mudanya) geldiler ve mavun futaya bindiler, diğer motor ve ve altı çifteye Gaziantep Milletvekili Kılınç Ali, Lazistan Milletvekli Rauf, Yozgat Milletvekili Salih (BOZOK), İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi (TANRIÖVER), Baş Kâtip Tevfik (BIYIKLIOĞLU), Kâtibi Hususi Memduh, Ankara Polis Müdürü Dilaver, Baş Yaver Nasuhi ve Yaver Muzaffer binmişleri. Subaylar, bando, silâhandez, sancak lumbarağzında, asker “Cimaviva” yerlerinde, her taraf elektriklerle süsülenmiş olarak büyük misafirleri bekliyordu. Üsteğmen Seyfi (MENGİ) komutasındaki Mavun futa Hamidiye’nin sancak tarafına yanaştı. Cumhurbaşkanı iskelenin alt tavasına ayak basar basmaz dikkat borusuyla beraber 21 pare selamlama topu atılmaya başladı aynı zamanda silistireler çalarken üst tavaya çıktığı zaman, bando İstiklal Marşımızı çalıyordu. Cumhurbaşkanı eşlerini çıkardıktan sonra kendilerinin karşılayan gemi komutanı Binbaşı Hüsamettin (ÜLSEN)’in elini sıktı. Bu sırada Cumhurbaşkanı forsu grandi direğine çekildi. Sıradaki gemi subayları komutan tarafından takdim edildi. Lâtife Hanım da askerî bir selam ile Cumhurbaşkanına refakat ediyordu…” (ERBİL, s.34-35)

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa ve berberindekilerin Hamidiye’ye çıkışları ve karşılanmaları, gemi subaylarının takdimi tamamlanmıştı. Heyet geminin kumanda heyetiyle birlikte gıç güverteye geçmişler ve bir donanma geleneği olan “Arya Sancak” merasimine iştirak ettiler.

“Gâzi Hz.leri bir muharebe insanı olduğu kadar da bir merasim insanı idiler. … Latife Hn. İle beraber gemini arka güvertesine geçtiler. Artık sıra merasimle arya sancak edilmesine gelmişti. Bando eşliğindeki merasim kıtasını sert bir kumanda ile mızıka çaldırtarak arka güvertede sancağa karşı mevki aldırttım. Bu vaziyette Gâzi Hz.leriyle refikaları (eşi) Hanımefendi Sancak gönderiyle merasim kıtasının tam arasında kalmış bulunuyordu. Sancak indirilirken merasim kıtasının önünde kimsenin bulunmaması lazımdı. Ama bunu kendilerinden nasıl rica edecektim. Birkaç saniyelik tevakkufum (beklemek-bekleme) esnasında Gazi Hz.leri de müdekkik (inceleyici) nazarlarıyla etraflarını tetkik buyurduktan sonra, nazarlarını bana tevcih ederek gözlerimin içine bakmalarından istifade ederek ben hemen karşılarında mevki alarak kendilerini selamladım ve gemi sancağının indirilmesine müsaadelerini istirham ettim.

Description: C:UsersYeniDesktopGEZİHAMİDİYE RESİMSANCAK ÇEKME.JPG

Resim: Arya Sancak Töreni

Vaziyeti kavrayan büyük asker:

-Tabii, tabii, ne gerekiyorsa serbestçe yapınız, demesiyle beraber;

-Latife, kıtanın önünden çekilelim, diyerek beraberce yan tarafta yer aldılar.

Ben, kıtaya, hazır ol, silah omza, selâm dur, kumandasını veriri vermez bando selam marşı çalmaya başlayınca Gâzi Hz.leri refikasıyla birlikte sancağa karşı selam vaziyeti aldılar. Sancak merasiminden sonra ben, kıtayı mızıka çaldırtarak baş tarafa göndertirken, Gâzi Hz.leri: -Latife, dikkat ediyor musun, bunlar çok başka buyurdular. (ORHAN, M. Celaleddin. Bir Bahriyelinin Anıları 1914-1981. Kastaş Yayınları. Birinci baskı. İstanbul. Ocak 2001. s.252-253-254)

Son görev yeri Deniz Müzesi Müdürlüğü olan Deniz Albay Kazım Erbil’in yanı sıra Hamidiye’de görevli Güverte Mülazım-ı evvel (Güverte Üsteğmen) Celaleddin Bey yıllar sonra yayınladıkları anılarında Mudanya’da yaşananları ve ATATÜRK’ün Hamidiye’ye çıkışları ve merasim safhalarını bu şekilde anlatmaktaydılar.

Paşa Hz.leri ve refikaları Latife Hanımefendi ve heyetin gemiye yerleşimi…

“Hamidiye gemisinin subay salonu ve kamaraları arka güvertenin altındadır. …en arkada banyo ve tuvalet, onun önünde aralarında hol olan sancak ve iskele iki kamara, müteakiben komutan salonu, sancakta bir kamara, iskelede bir büfe ve bir kamara, bunlardan sonra subay salonu ondan sonrada sancak ve iskelede kamaralar bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa 2 no.lu kamarada, eşleri Latife Hanım 1 no.lu kamarada (A) kompartımanındaki sancak ve iskele kompartımanlarında maiyet erkânı kalmıştır. (A) kompartımanını (B) kompartımanından ayıran bölme tamamiyle geminin personelini misafirlerden tecrit etmiştir.” (METEL, Dz.Albay.Raşit. Atatürk Ve Donanma Gnkur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları. Deniz Basımevi. İstanbul.1966. s.54)

Mudanya’dan hareket…

Description: C:UsersYeniDesktopmudanya iskelesi.jpg

Resim: Mudanya İskelesi

12 Eylül 1924 sabah saat 06.30’da Hamidiye Mudanya’dan demir alarak Peyk-i Şevket’in refakatinde İstanbul’a doğru seyrine başladı. Saat 10.00 civarı Boğaza yaklaşan Hamidiye İstanbul Üssü Bahir Kumandanı (İstanbul Deniz Komutanı) Yarbay Cevat Bey tarafından karşılandı. İstanbul kıyıları bayraklarla donatılmış, tüm vapur ve donanma gemileri bayrak çekmişlerdi. İrili ufaklı onlarca tekne Reis-i Cumhur Hazretlerini karşılamak şanlı Hamidiye’yi görmek için düzen almışlardı. Hamidiye daha uzaklardayken vapurların sirenleri çalmaya başlamıştı.

“Hamidiye boğaza girerken Selimiye Kışlasından 21 pare topla selamlandı. Dolmabahçe Sarayı önünde demirli bulunan Burak Reis gambotu ve Peyk-i Şevket kruvazörünün bordalarından geçerken bu gemiler Hamidiye’yi 21 pare topla selamladıktan sonra Peyk-i Şevket gemisine refakat emri verildiğinden Hamidiye’nin dümen suyuna girdi…” (ERBİL, s.35)

Description: C:UsersYeniDesktopGEZİHAMİDİYE RESİMGEMİDE.JPG

Resim: Gazi Mustafa Kemal Paşa Ege Vapurunda

“Düdük sesleri, selam topları ve yaşa sedaları ile boğazda seyreden Hamidiye boğazın iki sahilini ve evlerin pencerelerini dolduran vatandaşların minnet ve sevgi ilerlerken evlerden bayraklar sallanıyor, bir evin önünde işgal yıllarının acılarını çekmiş ihtiyar bir anne ellerini açmış duasını yapıyordu (ERBİL, s.35). Gemimizde çimavıra (asker ve subayların geminin başından arkasına kadar gemi boyunca dizilerek selamlama vaziyeti almaları) yaparak İstanbul halkıyla şehrin selamlarına mukabele ederek Boğaziçi’nden ağır bir yolla süzüle, süzüle Karadeniz’e çıktık (ORHAN, s.255)”

Böylelikle; Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa 9’uncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atanmasının ardından 16 Mayıs 1919 tarihinde çıktığı Karadeniz’e, beş yılı aşkın bir süre sonra ikinci kez Reis-i Cumhur olarak seyahat edecekti.

İstanbul’dan Trabzon’a kadar üç gün sürecek seyahatte Hamidiye’de yaşanan ilginç belki de bir çoğununuz daha önce duymadığı yaşanmışlıkları ve diyalogları yazı boyunca o tarihte geminin kadrosunda Güverte Mülazım-ı evvel (Güverte Üsteğmen) rütbesinde öğrenci sınıf subayı olarak görev yapmış, 1949 yılında Deniz Kd.Albay rütbesindeyken Dz.K.’den emekli olan (Merhum) M. Celaleddin ORHAN’ın anılarından alıntılarla paylaşacağım.

Albay C.ORHAN, Kurtuluş Savaşı’na İstanbul Garnizonundan firar ederek katılan tüm savaş boyunca deniz ve karada birçok operasyona ve çatışmaya katılmıştır. Milli Ordu’nun teşkili ile Samsun Bahriye Müfrezesi Kumandanlığı ve Trabzon Nakliyat-ı Bahriye Kumandanlığına bağlı birçok yardımcı ve muharip geminin yanı sıra kıyı operasyonlarında görev yapmış İstiklal Madalyalı kahramanlarımızdandır. Bu vesile ile Türk Kurtuluş Harbinin tüm kahramanlarını şükran ve minnet ve dua ile anıyoruz.

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Hamidiye Karadeniz sularında…

Yorgun Hamidiye İstanbulluların tezahüratları eşliğinde ağır ağır Boğaziçi’nden Karadeniz’e devam etmekteydi. Kısa süre sonra Karadeniz’e çıkan geminin mürettebatı ve yolcuları da görev yerlerine ve ikametlerine ayrılan kamaralara çekilmişlerdi.

DEVAMI YARIN

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-8 21-09-2021 07:23 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-7 20-09-2021 16:49 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-6 18-09-2021 00:47 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-5 17-09-2021 07:17 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-4 16-09-2021 08:05 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-3 15-09-2021 08:38 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-2 14-09-2021 08:06 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-1 13-09-2021 08:48 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-6 04-09-2021 07:21 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-5 03-09-2021 07:19 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-4 02-09-2021 07:17 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-3 01-09-2021 07:16 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-2 31-08-2021 07:07 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-1 30-08-2021 07:43 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-2 28-08-2021 07:55 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-1 27-08-2021 07:54 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş513
 • 2Trabzonspor513
 • 3Konyaspor511
 • 4Hatayspor510
 • 5Fatih Karagümrük510
 • 6Fenerbahçe510
 • 7Altay59
 • 8Alanyaspor59
 • 9Galatasaray58
 • 10Kayserispor57
 • 11Yeni Malatyaspor56
 • 12Göztepe55
 • 13Gaziantep FK55
 • 14Kasımpaşa55
 • 15Adana Demirspor55
 • 16Antalyaspor54
 • 17Sivasspor53
 • 18Başakşehir FK53
 • 19Giresunspor51
 • 20Çaykur Rizespor51
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son