GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-04-2021 08:02   Güncelleme : 19-04-2021 17:51

YÜZYILIN KADROSU-2

YÜZYILIN KADROSU-2

-TBMM ORDUSU-

Hazırlayan: Selçuk ŞEN, Em. Astsubay

 

Alay ve Tabur Kumandanları;

-159’uncu Piyade Alay Kumandanı Binbaşı Şerif Bey.

-174’üncü Piyade Alay Kumandanı Erkan-ı Harp Binbaşısı Şevki Bey (SAVAŞÇI).

-190’ıncı Piyade Alay Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Sabit Bey (NOYAN).

-61’inci Topçu Tabur Kumandanı Binbaşı Cemil Bey.

Description: C:UsersYeniDesktopAtatürk-Yarımcada-Sakallı-Nurettin-ile-beraber.png

 

12’NCİ GRUP KUMANDANLIĞI KARARGÂHI VE BAĞLI KUMANDANLIKLAR:

“KOCAELİ GRUBU”

Grup Kumandanı Erkan-ı Harp Miralayı “Deli” Halit Bey (KARSIALAN).

Grup Erkan-ı Harp Reisi Erkânı-ı Harp Binbaşısı Ziya Bey (ULUĞ).

Grup Erkan-ı Harp Reisi Mülhakı Erkan-ı Harp Binbaşısı Nazmi Bey (GÖNEN).

 

“…Ezilmekten çekinme... Gerilemekten sakın!

İradenle olmalı bütün uzaklar yakın,

Doludizgin yaparken ülküne doğru akın,

Ateşe atılmalı, denize dalmalısın…”

 

 

11’inci Fırka Kumandanlığı (Niğde mıntıkasından):

Fırka Kumandanı Miralay Abdülrezzak Bey.

Fırka Kumandanı Mülhakı Kaymakam Saffet Bey.

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Erkan-ı Harp Binbaşısı Fevzi Bey (AKARÇAY).

Karargâh: Fırka Piyade K.nı Erkan-ı Harp Kaymakamı Halit Bey (UZEL), Yüzbaşı Ali Rıza Bey.

Alay Kumandanları;

-126’ncı Alay Kumandanı Erkan-ı Harp Binbaşısı İsmail Hakkı Bey (ALPAN).

-126’ncı Alay Kumandan Mülhakı Binbaşı Hüseyin Avni Bey.

-127’nci Alay Kumandanı Erkan-ı Harp Binbaşısı Osman Nuri Bey (TUFAN).

-11’inci Topçu Alay Kumandanı Binbaşı Abdülbaki Bey.

-70’inci Alay Kumandanı Binbaşı Rafet Bey.

 

 

MÜRETTEP KOLORDU

Kolordu Kumandanı Erkan-ı Harp Miralayı Kazım Bey (ÖZALP).

Kolordu Erkan-ı Harp Reisi Erkan-ı Harp Binbaşısı Hayrullah Bey (FİŞEK).

 

1’inci Fırka Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Abdurrahman Nafiz Bey  (GÜRMAN).

Fırka Erkan- Harp Reisi Yüzbaşı Mehmet Hüsnü Bey (ERSÜ).

Alay Kumandanları;

-3’üncü Alay Kumandanı Binbaşı Hüsnü Bey.

-4’üncü Alay Kumandanı Binbaşı Ahmet Nadir Bey.

-5’inci Alay Kumandanı Kaymakam Osman Arif Bey.

-1’inci Topçu Alay Kumandanı Kaymakam Şerif Bey.

 

17’nci Fırka Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Miralayı Hüseyin Nurettin Bey (ÖZSÜ).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Binbaşı Nuri Bey (ARPACIOĞLU).

Fırka Piyade K.nı Kaymakam İsmail Rüştü Bey.

Alay Kumandanları;

-61’inci Alay Kumandanları Binbaşı Hasan Rıza Bey ve Binbaşı Ahmet Fazıl Bey.

-62’nci Alay Kumandanı Binbaşı Ahmet Şükrü Bey.

-63’üncü Alay Kumandanı Binbaşı Ali Rıza Bey.

-17’nci Topçu Alay Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Fuat Bey (PEKÖZER).

 

41’inci Fırka Kumandanlığı (Karaman mıntıkasından):

Fırka Kumandanı Kaymakam Şerif Bey (YAÇAĞAZ).

Fırkan-ı Harp Reisi Binbaşı Mustafa Remzi Bey.

Alay Kumandanları;

-12’nci Alay Kumandanları Kaymakam Hüseyin İhsan Bey ve Binbaşı Mehmet Hayri Bey

-16’ncı Alay Kumandanları Binbaşı Rahmi Bey (ATAK) ve Binbaşı Ömer Kirami Bey.

-19’uncu Alay Kumandanları Kaymakam Hüseyin Hüsnü Bey ve Kaymakam “Pala” Süleyman Bey.

-41’inci Topçu Alayı Kumandanı Binbaşı Cevdet Ali Bey.

-14’üncü Süvari Alay Kumandanı Yüzbaşı Ramiz Özalp Bey (ZEYREK).

-33’üncü Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Saim Bey (SARIYER).

 

1’inci Süvari Fırkası Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Osman Zati Bey (KORAL).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Yüzbaşı Dursun Bey.

Alay Kumandanları;

-10’uncu Süvari Alay Kumandanı Yüzbaşı Şerif Bey (GÜRALP).

-11’inci Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Nezir Bey.

-14’üncü Süvari Alay Kumandanı Kaymakam Süleyman Sabri Bey.

-33’üncü Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Saim Bey (SARIYER).

 

Kocaeli Süvari Livası Kumandanlığı:

Liva Kumandanı Kaymakam Hacı Arif Bey (ÖRGÜÇ).

Liva Erkan-ı Harp Reisi Erkan-ı Harp Binbaşısı Hasan Fehmi Bey (ATAKAN).

Alay Kumandanları;

-21’inci Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Emin Hüsnü Bey.

-Sakarya Müfreze Kumandanı Binbaşı Recep Bey.

-Kocaeli Gönüllü Birlik Kumandanı Binbaşı Reşat Bey.

-Kocaeli Milli Müfreze Kumandanı Kaymakam Mustafa Asım Bey.

 

“…Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan!

Bir kere düşün nedir seni dünyada tutan?

Mefkûresinden başka her varlığı unutan,

Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın...”

 

BATI CEPHESİ KUMANDANLIĞI BAĞLI BİRLİKLERİ

2’nci Süvari Fırkası Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Kaymakam Ethem Servet Bey (BORAL).

Fırka Kumandan Mülhakı Erkan-ı Harp Binbaşısı Kurtcepe Bey (NOYAN).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Erkan-ı Harp Binbaşısı Kurtcepe Bey (NOYAN).

Alay Kumandanları;

-2’nci Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Ahmet Kemal Bey.

-4’üncü Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Musa Kazım Bey (KUŞZADE).

-4’üncü Süvari Alay Kumandan Mülhakı Binbaşı İsmail Hakkı Bey.

-13’üncü Süvari Alay Kumandanı Yüzbaşı Galip Bey.

 

3’üncü Süvari Fırkası Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Binbaşı İbrahim Bey (ÇOLAK).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Binbaşı Faik Bey (SÖZER).

Alay Kumandanları;

-27’inci Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Cemal Bey.

-28’inci Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Hüsnü Bey (AYKUT).

 

Mürettep Fırka Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Ahmet Zeki Bey (SOYDEMİR).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Yüzbaşı Yümnü Bey (ÜRESİN).

Fırka Piyade K.nı Binbaşı Kemal Bey.

Alay Kumandanları;

-52’nci Piyade Alay Kumandanı Binbaşı Cemil Bey.

-35’inci Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Ali Haydar Bey.

-Adana Müfrezesi Kumandanı Milis Binbaşı Sinan Bey (TEKELİOĞLU).

-1’inci Milis Alayı Kumandanı Yüzbaşı Emin Bey.

-2’nci Milis Alayı Kumandanı Yüzbaşı Raif Bey.

-Konya Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Vehbi Bey (ULUEVLİ).

-Mürettep Fırka Topçu Kumandanı Yüzbaşı Hidayet Bey.

 

“…Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset.

Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın.

Sen bir insan değilsin; ne kemiksin ne de et;

Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın…”

 

3’üncü Kafkas Fırkası Kumandanlığı (Trabzon mıntıkasından):

Fırka Kumandanı Kaymakam Halit Bey.

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Binbaşı Hasan Zeki Bey.

Fırka Piyade K.nı Erkan-ı Harp Kaymakamı Hasan Rıfat Bey (MATARACI).

Alay Kumandanları;

-7’nci Alay Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Ali Rıza Bey (ARTUNKAL).

-8’inci Alay Kumandanı Kaymakam Atıf Bey.

-8’inci Alay Kumandan Mülhakı Binbaşı Zeki Bey.

-11’inci Alay Kumandanı Kaymakam İsmail Hakkı Bey.

-3’üncü Topçu Alay Kumandanı Kaymakam Hüseyin Ragıp Bey.

 

6’ncı Fırka Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Nazmi Bey (SOLOK).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Binbaşı Mehmet Selahattin Bey.

Alay ve Kıt’a Kumandanları;

-50’inci Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Raif Bey.

-50’inci Alay Kumandan Mülhakı Binbaşı Remzi Bey (YALÇINTOKLU).

-51’inci Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Raif Bey (AVCI).

-Akıncı Kolu Kumandanı Mustafa Tefik Bey.

-17’inci Akıncı Kolu Kumandanı İbrahim Bey.

-18’inci Akıncı Kolu Kumandanı Hamdi Bey.

-19’uncu Akıncı Kolu Kumandanı Binbaşı Şahabettin Bey (KIYAN).

-20’inci Akıncı Kolu Kumandanı Arif Reşit Bey.

-34’üncü Süvari Alay Kumandanı Binbaşı Mustafa Zeki Bey.

 

57’nci Fırka Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Kaymakam Mümtaz Bey (ÇEÇEN).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Binbaşı Şemsettin Bey.

Fırka Piyade K.nı Binbaşı Salih Zeki Bey.

Alay ve Kıt’a Kumandanları;

-37’nci Alay Kumandanları Binbaşı Osman Bey ve Binbaşı İsmail Refi Bey.

-39’uncu Alay Kumandanı Ahmet Turan Bey.

-176’ncı Alay Kumandanı Yarbay Sait Bey.

-57’nci Topçu Tabur Kumandanı Erkan- Harp Binbaşı Rahmi Bey (AYTÜNER)

-29’uncu Müstahkem Süvari Alay Kumandanı Kaymakam İsmail Hakkı Bey.

-29. Müstahkem Süv. Alay Kumandan Mülhakı Binbaşı Haydar Bey.

-47’inci Alay Kumandanı Milis Binbaşı Topal Osman Ağa.

-48’inci Alay Kumandanı Binbaşı Hasan Tahsin Bey.

-Meclis Muhafız Tabur Kumandanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey (TEKÇE).

 

Türk Ordusu’nun bu muharebelerde 26.000 şehit ve yaralı zayiatı olmuştur. Bir başka ifadeyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Melhame-i kübra”  yani kan gölü, kan deryası olarak bahsetmiş olduğu Sakarya Meydan Muharebesi’nde, ordumuzun birlik mevcudundaki subaylarının %70-80’ni, erlerin ise % 35-40’ı şehit olmuştur. Birlik adları ve kumandanlarını andığımız ordumuzun, Yunanlılara verdirdiği zayiat ise 16.000 ölü, 30.000 yaralı ve esirdir. Haziran 1921- Eylül 1921 tarihleri arasında varoluş ve kurtuluş mücadelesi sergileyen Milli Ordunun harp meydanında yazdığı destanlar büyük yankı uyandırmış, 13 Ekim 1921’de Ruslar Kars Antlaşması’nı ve 20 Ekim’de Fransızlar Ankara Antlaşması’nı imzalamak durumunda kalmışlardı. Ayrıca 22 Ekim 1921 tarihinde İngilizlerle esirlerin serbest bırakılması yönünde antlaşma imzalandı. Ankara Hükümeti, işgal güçleriyle imzalamış oldukları bu antlaşmalarla “Sevr Antlaşması“ fiilen yok hükmünde saymış ve saydırmıştı.

 

Yukarıda kuruluş yapısını ve kumandanlarını arz ettiğimiz Batı Cephesi Kumandanlığına takviye olarak sevk edilen iki Fırka daha bulunmaktaydı. Doğu cephesinden nakledilen bu iki Fırkayı da anarak yazımıza son verelim.

 

12’inci Fırka Kumandanlığı (Horasan-Ağrı mıntıkasından):

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Miralayı Osman Nur Bey (KOPTAGEL).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Erkan-ı Harp Binbaşısı Yusuf Ziya Bey (YAZGAN).

Alay Kumandanları;

-34’üncü Alay Kumandanı Kaymakam Hüseyin Hasbi Bey (PİRSELİM).

-35’inci Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Talat Bey (OGAN).

-36’ıncı Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Şahin Bey.

-12’inci Topçu Alay Kumandanı Kaymakam Abdülkerim Bey (SUNDAY).

 

16’ıncı Fırka Kumandanlığı:

Fırka Kumandanı Erkan-ı Harp Kaymakamı Aşir Bey (ATLI).

Fırka Erkan-ı Harp Reisi Binbaşı Yusuf Ziya Bey (BACANAK).

-43’üncü Alay Kumandanı Kaymakam Ali Bey.

-44’üncü Alay Kumandanı Kaymakam Mehmet Veysi Bey.

-64’üncü Alay Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey (ULUÇINAR).

16’ıncı Topçu Alay Kumandanı Ali Necdet Bey (TAN).

 

 

 

KAYNAKLAR:

 

-ERDOĞAN, (Doç.Dr.) Selim. “Sakarya-Türk Bitti Demeden Bitmez.” Kronik Kitap Yayınları. 2020.

-ATASE Başkanlığı Kurtuluş Savaşı’nda Sakarya Meydan Muharebesi, Anıtlar ve Şehitlikleri. Ankara. 2007

-ATASE Başkanlığı Yayınları. TİH’ne Katılan Tüm. ve Daha Üst K.ların Biyografileri. 2.Baskı. Ankara. 1989.

-ATASE Başkanlığı Yayınları. TİH’ne Katılan A. ve Tug. K. larının Biyografileri, 2.Cilt. Ankara. 2010.

-ATASE Başkanlığı Yayınları. TİH’ne Katılan A. ve Tug. K. larının Biyografileri. 1.Cilt. Ankara. 2010.

- ATASE Başkanlığı Yayınları. TSK Tarihi TBMM Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920 – 29 Ekim 1923 ). IV Cilt. 1.Kısım. Ankara. 1984.

-GÖRGÜLÜ (Tankçı Kurmay Albay) İsmet. “On Yıllık Harbin Kadrosu (1912-1922) .” TTK Yayınları. Ankara. 1993.