GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-03-2021 08:20   Güncelleme : 22-03-2021 08:20

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR"

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı Barolar ve TÜBAKKOM da açıklamalarda bulunarak tepkilerini dile getirdiler. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz ise; "İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilemez." dedi.

 

Anayasamızın 90. maddesinde usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu belirten Poyraz; "İstanbul Sözleşmesi de kanun hükmündedir. Anayasamızın 104. Maddesine göre de Temel haklar ile ilgili hususlarda kararname düzenlenemez. İstanbul Sözleşmesi’nin 80. Maddesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne yapacağı bildirimle Sözleşme’nin feshedilebileceğini belirtir. Kural olarak, bir uluslararası sözleşme nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usulle feshedilir. Kararname, Anayasamızın açıkça ihlalidir. Hukuk tanımazlığın somut göstergesidir." diye konuştu.

"Yasal dayanaktan yoksun"

Baroların ortak açıklamasında ise, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında “Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına, milletlerarası sözleşmeleri sadece “onaylama ve yayımlama” görevi veren Anayasa, Cumhurbaşkanına milletlerarası antlaşmaları feshetme yetkisi vermemiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan yoksundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her türlü siyasetin üzerinde olup hiçbir politik hesaba kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir; uygulanmaya devam edecektir." denildi.

Haber merkezi