GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-07-2021 08:20   Güncelleme : 02-07-2021 08:20

"ANAYASAYA AYKIRI!"

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, "devletlere kadın-erkek eşitliğini sağlama, ayrımcılığı önleme yükümlülüğü getiren sözleşme kadınlar için çok önemlidir" denildi.

 

Ordu Barosu'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Birsen Uçar, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

"Anayasaya aykırı"

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın Anayasaya, Kanunlara ve Uluslararası mevzuatlara aykırı olduğunu aktaran Uçar, şunları söyledi; "Türkiye Barolar Birliği, Barolarımız, Dernekler, Siyasi Partiler tarafından Danıştay 10.Dairesinde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma taleplerimizin reddi nedeniyle, 01.07.2021 tarihinde ülkemiz sözleşmeye taraf olma sıfatını kaybetmektedir. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ayrımcılığın ve eşitsizliğin bir sonucu olarak gören, kadına, çocuğa yönelik şiddeti engellemek için taraf devletlere, kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı şiddetle mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi görevlerini yükleyen ve artık uluslararası hukukun kaynaklarından olan örf adet hukukuna da dönüşmüş bir İnsan Hakları Sözleşmesidir."

"Vazgeçmeyeceğiz"

İstanbul sözleşmesinin kadınlar için çok önemli olduğunu belirten Uçar; "Uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nden ve bu sözleşme doğrultusunda düzenlenen kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Danıştay’ın Anayasamıza açıkça aykırı olan bu işlemi iptal edeceği inancını muhafaza etmek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmediğimizi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanını Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet ediyoruz. Kadının insan hakları kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olarak, Türkiye’nin her yerinde Barolar ve Barolarımız Kadın Hukuku Komisyonları/Merkezleri, tarafından kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesinde imzanın çekilmesi işleminin geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Ordu Hayat/Tevfik Kul