Üniversiteden Açıklama: İtibar Etmeyin!

Ordu Üniversitesi hakkında çıkan asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi istendi.

Soner Özdemir
Soner Özdemir Tüm Haberleri

Basında Ordu Üniversitesi ile ilgili olarak asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara yer verilmesi nedeniyle Ordu Üniversitesi'nden basın açıklaması geldi.

Ordu Üniversitesi’nin iddialara karşı yaptığı basın açıklamasında Üniversite hakkında çıkan asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi istenerek şu bilgilere yer verildi:

“Son günlerde bazı yerel basın kuruluşlarının haber sitelerinde ve bu kuruluşların sosyal medya hesaplarında yayınlanan kimi haberlerde, Ordu Üniversitesi ile ilgili olarak asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara yer verilmesi, kurumumuzun zan altında bırakılması nedeniyle, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Öncelikle, Üniversitemizde gerçekleşen tüm iş ve işlemlerin Devletimizin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde tesis edildiğini altını çizerek vurguluyoruz. Söz konusu yerel basın kuruluşlarının, kimi yayınlarında yer verdikleri iddia, kamu kurumları arasında yapılan naklen atamalara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilen kurumlar arası naklen atama işlemidir. İdarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde, başka bir kurumda görevde olan ve akademik kadroya atanma şartlarına haiz bir kamu görevlisinin, öğretim üyeliğine atanması kamu yararı ve devlet kadrolarının verimli kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Hal böyle iken bu yasal atamayı, usulsüz bir atama gibi göstererek, kişilere suç isnat edecek, kaba, gerçek dışı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan, haber hakkını ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler ile yayınlamak basın ahlakı ve sorumluluğu ile bağdaştırılamayacak, etik dışı bir hareket tarzıdır. İddia ve şayialar ile haber yapılamaz. Devletimize sadakatle, halkımızın hizmetinde eğitim-öğretim faaliyetine devam eden, ülkemize ve şehrimize katkı sağlamaya çalışan Ordu Üniversitesini yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya çalışan bu tutumu şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Üniversitemizin her zaman, Anayasa ile kanuni düzenin amir hükümleri ve ilkeleri çerçevesinde, devletimizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğinin herkesçe bilinmesini arzu ediyoruz.

Bilindiği üzere, haber yapan kişi ve kuruluşlar, yasal sınırlara uymakla yükümlüdür. Haber hakkını aşan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde olan, kurumlar ya da kişiler hakkında somut bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı iddia veya isnatlar içeren, onların kişilik haklarını ihlal eden, onlar hakkında haksız şayia ve zan oluşturan haber yayınları birçok hukuki yaptırıma tabidir. Açıklanan nedenlerle, Üniversitemiz tüzel kişiliğine yönelik olarak, haber ve eleştiri sınırını aşarak yapılan söz konusu asılsız haberlere ilişkin olarak, bunların yayınlandıkları web ve sosyal medya hesaplarından derhal kaldırılmasını, bu basın duyurusunun aynı adreslerde aynı boyutlarda yayınlanmasını, aksi takdirde ilgili kuruluş ve sorumlu kişileri hakkında yasal takibatların başlatılması için gerekli başvuruların kurumumuzca en kısa sürede yapılacağının, bu etik dışı davranışların takipçisi olacağımızın bilinmesini de istiyoruz.

Açıklanan durum nedeniyle, açıklamamız dışındaki asılsız isnatlara, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini; Üniversitemizin tüm idari iş ve işlemlerinin; milli güvenliğimiz, yasal düzenlemeler ve kamu yararı hassasiyetiyle icra edildiğinin bilinmesini, değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz.”

15 May 2024 - 21:40 Ordu/ Ordu- Eğitim

Mahreç  Soner Özdemir