T.C. Fatsa AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. Fatsa AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDANİLANEN TEBLİGATESAS NO : 2023/560 EsasMahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinde...

Soner Özdemir
Soner Özdemir Tüm Haberleri

T.C. Fatsa AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLANEN TEBLİGAT
ESAS NO : 2023/560 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Yozgat İli Çekerek İlçesi Koyunculu Mah/ Köyü76 Cilt, 26 aile sıra numarası, 99 sırada nüfusa kayıtlı Saadet ve Seniye oğlu 08/10/1989 Çekerek doğumlu 26879299642 T.C. Kimlik Nuralı davalı Ahmet Özkan hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve davalı adına tebligat yapılamadığından davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davacı Selma Özkan tarafından açılanBoşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ilişkin ön inceleme duruşma tutunağı ve
HMK 147 madde(Tahkikat duruşması için tayin olunan gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkememizde hazır bulunmadıkları taktirde yokluklarında tahkikat duruşmasına devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ihtar olunur.) ileHMK 150 madde (Duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri taktirde dosyanın işlemden kaldıracağı, taraflara tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kadıyla yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur) ile11/06/2024 günü saat 10:15'de yapılacak duruşma tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN02030674

12 May 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar