Kira Beyannamesi Verme Süreci Başladı

Gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren, 2023 kira beyanname verme süreci başladı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek.

Mustafa Özdoğru
Mustafa Özdoğru Tüm Haberleri

 Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren, 2023 kira beyanname verme süreci başladı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek.

Yasalar, kira gelirinde gelirin elde edilmesini, tahsil esasına bağlamıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmekte.

Uzmanlar, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu bulunduğunu hatırlatırken, şu uyarılarda ve hatırlatmada bulundular;

“Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde; haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin, İş yerlerinde, miktar sınırlaması olmaksızın iş yerini kiraya verenler ile kiracıların, Söz konusu zorunluluklara uymayanlara, her bir işlem için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o yıl için belirlenen miktarından az olmamak üzere işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kimler Beyanname Verebilecek?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2023 yılı için 21.000 TL’lik istisna tutarını aşanlar,

Tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için 150.000 TL’lik beyanname verme sınırını aşanlar,

Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2023 yılı için 8.400 TL’lik beyanname verme sınırını aşanlar, yıllık beyanname vereceklerdir.

1 Nisan’a Kadar Verilebilecek

Mükelleflerin, 2023 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Beyannameler;

• Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından,

• Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından,

• Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan,

• Vergi dairesinden alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile mükellefin kendisi ya da 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak Dijital Vergi Dairesi (e-Beyanname Sistemi) ile elektronik ortamdan,

• Bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer) vergi dairesine kâğıt ortamında elden,

• İkametgâh adreslerine bağlı kalınmaksızın herhangi bir vergi dairesinden, verilebilir.

2 Taksit İmkanı

2023 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödenebilir.”

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler; Vimer 189 ve Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığının gib.gov.tr gib.gov.tr internet adresinde bulunuyor.

Mustafa Özdoğru/ Ordu Hayat

 

 

21 Mar 2024 - 11:20 Ordu- Gündem

Mahreç  Mustafa Özdoğru