T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN ESAS NO : 2024/58 Esas Davacı, GÜROL PAZARÖZYURT tarafından Davalılar Maliye Hazinesi, Ordu Büyükşehir B...

Uğur Kahyaoğlu
Uğur Kahyaoğlu Tüm Haberleri

T.C. ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/58 Esas

Davacı, GÜROL PAZARÖZYURT tarafından Davalılar Maliye Hazinesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altınordu Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen Kadastro Yolunun İptali ve Zilyetlik Nedeniyle Tescili davası nedeniyle, mahkememizin 22/02/2024 tarihli tensip tutanağında TMK713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca;

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Teyneli mahallesinde kain 163 ada 1 parsel ile 162 ada, 6 parsel arasında kadastro geçerken yol olmadığı halde paftasında yol olarak gösterilen kısmın davacı tarafından öncesinde ve kadastro tespitinden itibaren 20 yıldan çok aralıksız nizasız ve malik sıfatıyla tarım arazisi olarak kullanıldığı, bu nedenle Medeni Kanunun 713. Maddesine göre davaya konu edilen kısmın tescil harici bırakılan yerin ölçümünün yapılarak davacı adına tapuya tesciline dair talep etmek sureti ile dava etmiştir.

İş bu dava metninin gazatede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içersinde bu gayrimenkul üzerinde her türlü hak vee tasarrufu olan kişilerin mahkememizin 2024/58 esas sayılı dava dosyasına itiraz ve müracaatları yapmaları hususu ilanen tebliği olunur. 01/03/2024

#ilangovtr

Basın No ILN02006694

22 Mar 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar