AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1- Belediyemize ait  Esenli Mahallesi Perşembe Yaylası Şenlik Alanı Bitişiğindeki  112 A-112 AA-112 B-112 BA-112 G-112...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Belediyemize ait  Esenli Mahallesi Perşembe Yaylası Şenlik Alanı Bitişiğindeki  112 A-112 AA-112 B-112 BA-112 G-112 GA-112 H-112 HA No’lu  16 m2 ve 112 C-112 CA-112 D-112 DA-112 E-112 EA No’lu 9 m2 Ahşap Büfeler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.


2- İhale 20.03.2024 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Belediye Encümenince yapılacak olup, 16 m2 miktarlı dükkanlar için;
112 A      No’lu dükkan saat 10.00
112 AA   No’lu dükkan saat 10.15
112 B      No’lu dükkan saat 10.30
112 BA   No’lu dükkan saat 10.45
112 G      No’lu dükkan saat 11.00
112 GA   No’lu dükkan saat 11.15
112 H      No’lu dükkan saat 11.30
112 HA  No’lu dükkan saat 11.45’te ihale yapılacaktır. Bir işyeri için tahmin edilen bedel 35.000,00 TL (KDV Dahil ) ve geçici teminat bedeli 3.150,00 TL’dir.

9 m2 miktarlı dükkanlar için;
112 C      No’lu dükkan saat 13.15
112 CA   No’lu dükkan saat 13.30
112 D      No’lu dükkan saat 13.45
112 DA   No’lu dükkan saat 14.00
112 E      No’lu dükkan saat 14.15
112 EA   No’lu dükkan saat 14.30’ da ihale yapılacaktır. Her bir işyeri için tahmin edilen bedel 30.000,00 TL (KDV Dahil ) ve geçici teminat bedeli 2.700,00 TL’dir


3-İstekliler, kira şartnamesini Aybastı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği’nde   görebilirler veya 200,00 TL ücret karşılığında satın alabilirler.


4- Kiralama ihalesine katılabilmek için; kira  şartnamesini satın almak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. (Şartname satın alınırken Türkiye’de geçerli tebligat adresi gösterilmesi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını (Vergi Levhası) bildirmeleri  gerekmektedir.)

5- İhaleye katılacak isteklilerin kira konusu Esenli Mahallesi Perşembe Yaylası Şenlik Alanı Bitişiğindeki  16 m2 miktarlı 112 A-112 AA-112 B-112 BA-112 G-112 GA-112 H-112 HA ve 9 m2 miktarlı 112 C-112 CA-112 D-112 DA-112 E-112 EA No’lu Ahşap Büfeleri önceden gidip gördükleri, durumunu bildikleri kabul edilir.       

           
6- Açık teklif usulü kiralama işi ihalesi 20/03/2024 Çarşamba günü saat 10:00’dan itibaren, Aybastı Belediye Başkanlığı Başkanlık Makam odasında Encümen toplantısında yapılacaktır.

 Katılımcılara ilanen duyurulur.   29/02/2024
                                                                                                                                                         

                                                                                                     


 

#ilangovtr

Basın No ILN01997902

10 Mar 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar