“Mesleki Dayanışma Yok Edildi”

Eğitim Sen Ordu Şube Yürütme Kurulu, 2023/2024 eğitim-öğretim 1. Yarıyıl değerlendirmesinde Reform diye sunulan her yeni değişim ile eğitimin bilimsel, laik, nitelikli, parasız ve kamusal niteliğinin yok edildiği belirtildi.

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

Eğitim Sen Ordu Şube Yürütme Kurulu tarafından, yarıyıl tatili sebebiyle bir açıklamada bulunuldu.

Eğitim yönetiminde, idareci atamalarında liyakat ve yeterlilik ilkesi terk edilerek yandaşlık, partizanlık, adam kayırma ilkelerinin benimsendiğini, siyasi kadrolaşmanın esas kılındığını, Eğitimde güvencesiz istihdamın adım adım derinleştirildiği belirtilen açıklamada, Öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli, aday öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen diye ayrıştırıldığını, öğretmenlik mesleğinde çalışma barışı ve mesleki dayanışmanın büyük ölçüde yok edildiğini söyledi.

“Parasız Nitelikli Kamusal Eğitim Verilmeli”

Sendikamız, “beyaz önlük” uygulamasına tek tip kıyafet dayatması nedeniyle karşı çıkarken, uygulama ilk gündeme geldiğinde özellikle kadın öğretmenlere yönelik olarak okul yönetimlerinin ‘bu nasıl kıyafet’ deyip önlük giymeyi dayatabilecekleri uyarısı yapmıştır. Ne Millî Eğitim Bakanlığı’nın ne de liyakatsiz okul müdürlerinin öğretmelerin ne giyip ne giymeyeceğine karışma hakkı yoktur.

Yarışmacı, elemeci, rekabet esaslı eğitim sistemi, değiştirilen sınav sistemleri ile mutlaklaştırıldı. Okullara merkezi bütçeden yeterli kaynak aktarılmayarak eğitim harcamalarında yurttaşların sırtına binen yük arttırıldı. Kamu okullarında neden olunan nitelik kaybına paralel olarak; çeşitli teşvik, destek ve vergi kolaylıkları ile özel okullaşma oranı, parası olan için eğitim hakkı yıllar içerisinde artırıldı. Eğitim, tüm yurttaşlarımız için bir haktır. Tüm yurttaşlara parasız nitelikli kamusal eğitim verilmelidir. Talebimiz okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasıdır. Tüm bu olumsuzlukların üstünün örtülmesine, öğretmenlere gönderilen beyaz önlüğün yeteceği, yanılgısına düşüldü. Oysa öğretmenlerin ve eğitim alanının sorunları ancak grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklar, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün geliştirilmesi ve eğitim sisteminin ve çalışma yaşamının demokratikleşmesi ile mümkün olabilir.”

19 Oca 2024 - 16:35 Ordu- Gündem

Mahreç  Nergis Kobak