İLAN T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ  L  A  N T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/703 Esas DAVALILAR : FATMA UYSAL 43*******486 Davacı/Davacılar tarafında...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

İ  L  A  N

T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/703 Esas

DAVALILAR : FATMA UYSAL 43*******486

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/04/2024 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN01968349

17 Oca 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar