Demokrasi Tarihine Armağan

Dünya Demokrasi Forumu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Demokrasi Forumu’nun önemine dikkat çekerek, "Bu Forum'u Türkiye’nin 100. yılına ve dünya demokrasi tarihine armağan ediyoruz." dedi.

Salih Can ONGUN
Salih Can ONGUN Tüm Haberleri

Dünyanın ilk demokrasi forumu “Dünya Demokrasi Forumu” (DDF’ 2023), Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 14- 16 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Forum sonrası hazırlanan sonuç bildirgesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DDF’2023 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, şu bilgileri paylaştı:

“Daha Güvenli Bir Geleceğin Yolu Demokrasiden Geçiyor”

Prof. Dr. Ekşi, Forum sonucunda Türkiye ve dünya kamuoyuna bir çağrının yapılmasının uygun bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dünyada ekonomik, toplumsal ve ekolojik açıdan yaşanan olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiliyor. Bu olumsuz gelişmelerin demokrasinin yetersizliği veya gerilemesi ile ilişkili olduğu görülüyor. Bu nedenle; ekolojik dengenin korunması, sera gazı salınımının azalması, iklim değişiminin yavaşlaması, gıda güvencesinin sağlanması, refahın artması ve adil paylaşılması, kutuplaşmanın azalarak diyaloğun gelişmesi, tedirginliğin azalarak geleceğe güven duyulması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insanların özgürce yaşaması için demokrasi farkındalığının artması gerekiyor. Kısaca, daha güvenli bir gezegene ve daha güzel bir geleceğe giden yol daha fazla demokrasiden geçiyor. Dünyayı yönetenlerin ve her ülkeden insanların Anadolu’nun küçük bir ilçesinden yapılan bu çağrıya kulak vermesini diliyoruz. Bu Forumu Türkiye’nin 100. yılına ve dünya demokrasi tarihine armağan ediyoruz. Dünya Demokrasi Forumu’nun ikincisinde de buluşmak üzere saygılarımızı sunuyoruz.”

10 İnsandan 8’i Özgür Değil!

Forumda altı çizilen başlıca konular şöyle;

Dünya ölçeğinde demokrasi düzeyi giderek geriliyor. 2006’da 5.52 olan dünya demokrasi endeksi 2021’de 5.29’a düşüyor. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası (%55.3) otoriter veya hibrit rejimlerde yaşıyor. Özgür insanların oranı 2006’dan 2021’e %46.0’dan %20.3’e düşüyor. Başka bir deyişle 10 insandan 8’i ya kısmen özgür olduğu ya da özgür olmadığı ülkede yaşıyor.

7 İnsandan 6’sı Geleceğinden Endişeli

Demokrasi gerilerken ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan olumsuz gelişmelerin yaşandığı görülüyor. Uzman kuruluşların raporlarına göre; insani gelişme endeksi geriliyor, iklim değişimi kapımızı çalıyor, gezegendeki canlı sayısı yıldan yıla azalıyor, gıda güvencesi sağlanamıyor, kutuplaşma artıyor ve 7 insandan 6’sı geleceğinden endişe duyuyor. 

Demokrasi gerilerse insan vakarının korunamayacağı unutulmamalıdır. Günümüzde demokrasinin gelişmesini engelleyen başlıca faktörlerden biri de küreselleşme olgusudur. Demokrasinin olmadığı ortamda kimse önünü göremez ve yatırım yapmayı düşünmez. 

Öte yandan,  örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı yoksa toplumsal refahın adil bölüşümünden söz edilemez. Türkiye’de 2023 verilerine göre işçilerin sendikalaşma oranı %14.8, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı ise %8.1’dir. Asgari ücretle çalışanların oranı Avrupa’da %5‘in altında iken Türkiye’de %50 dolayındadır. Dolayısı ile daha fazla demokrasi ve halkın egemenliğinin sağlanması için çalışanların örgütlenme ve demokratik hak arayışı önündeki engeller kaldırılması gereklidir.

Cinsiyet Eşitsizliği

Cinsiyet eşitsizliğinin, ülkeden ülkeye farklı olsa da, dünya ölçeğinde yaşanan bir sorun olduğu bir gerçektir. Kapsayıcı demokrasi için kadınlar gibi gençlerin de karar süreçlerine katılması sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir. Çünkü demokrasi gerçekte yerelden başlamaktadır ve doğrudan demokrasi ancak küçük ölçeklerde uygulanabilmektedir. Yerel yönetimler genellikle merkezi hükümet politikalarının uygulayıcısı gibi görülmekte ve demokrasiyi derinleştirme potansiyelleri göz ardı ediliyor.

STK’lara Özgürlük

Sivil toplum kuruluşları; önce sorunları keşfederek, sonra gündeme taşıyarak ve daha sonra politika önerileri ve uygulama modelleri geliştirerek demokratik yaşama ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Bu katkının artması için ifade ve toplanma özgürlüğünün genişletilmesi, bağımsız bir akreditasyon sistemi kurulması, bağış ve kaynak sağlamadaki bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması gerekiyor.

Gıda da Güvensizlik

Gıda güvencesizliği insanlığın şimdiye kadar çözemediği bir başka büyük problemdir. İklim değişiminin etkisi ile gıda güvencesinin daha da kötüleşmesi bekleniyor. Bu nedenle doğa dostu ve sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine geçilmesi zorunludur. Bu değişimlerin gerçekleşmesi için ülke yönetimlerine olduğu kadar bilinçli yurttaşlara da görev düşüyor.”

Uluslararası Katılım

Mesudiye ilçemizde yapılan ve 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi ile bağının güçlendirilmesi ve demokrasinin global sorunlarının tartışılmasının amaçlandığı Forumda, farklı ülkelerden 37 konuşmacı bildiri sundu. Konuşmacıların 29’u Türkiye, 2’si ABD, 1’i Şili, 1’i İngiltere, 1’i Tunus, 1’i Gana, 1’i Hindistan, 1’i Japonya vatandaşıydı. Konuşmacılar arasında kadın oranı %41,  akademisyen oranı  %43 ve NGO temsilcisi oranı %35’ti.

Forum ilgi duyan herkesin katılımına açıktı ve katılan herkesin söz hakkı vardı. İki gün boyunca forum 717 kişi tarafından yüz-yüze izlenmiş ve ayrıca YouTube üzerinden canlı yayın yapıldı. Yusuf Can Erişen/Ordu Hayat

 

 

 

 

 

12 Eki 2023 - 12:52 Ordu/ Ordu- Gündem

Mahreç  Salih Can Ongun