"Olmazsa Olmaz Mesleklerden Biri"

Mimarlar Odası Ordu Şubesi Başkanı Havva Güner Eriş, Dünya Mimarlık Günü’nü kapsamında yaptığı açıklamada, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkı için mimarlığın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Sibel Yılmaz
Sibel Yılmaz Tüm Haberleri

Dünya Mimarlık Günü’nün bu yıl, 2 Ekim 2023 tarihinde “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi yüzden fazla ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlandığını aktaran Eriş, mimarlar odası olarak üzerlerini düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Bu Özel Günü Kutluyorum"

Başkan Havva Güner Eriş, “Mimarlık mesleği, toplumun yapılaşması için en önde gelen mesleklerden bir tanesidir. Gerek şehirleşmenin gerek toplu yaşamanın getirdiği olmazsa olmaz mesleklerden biri. Burada da mimarlara çok büyük roller ve görevler düşüyor. Bu rolleri gerçekleştirirken, bütün mimarların tüm değerlere sahip kalarak görevlerini yapmalarını, 30 yıllık bir mimar ve mimarlar odası başkanı olarak tavsiye ediyor ve diliyorum. Ordu’daki tüm meslektaşlarımızın Mimarlar Günü’nü kutluyorum.” diye konuştu. 

“Rant odaklı yapılaşmalar arttı”

‘Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkının korunması; bilime ve şehircilik ilkelerine uygun nitelikli mimarlık hizmetleriyle şekillenen yaşam alanlarının oluşturulması; yapılı çevrenin kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, kamu yönetiminin, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur’ diyen Eriş, sözlerini şöyle tamamladı, “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgın hastalık ve afetlerin giderek arttığı; ekonomik krizle birlikte toplumsal ve siyasal kriz koşullarının ağırlaştığı süreçlerin etkileri en fazla, yoğun yapılaşma ve rant odaklı yapılaşmaya öncelik verilen büyük kentlerimizde görülmüştür.  Kamu denetimini, sağlıklı ve güvenli çevrelerde insan onuruna yakışır bir yaşam hakkını yok sayan politikalar nedeniyle kentlerimizde ve kırsal alanda yapılı ve doğal çevrede yaşanan tahribat yurttaşlarımızı afetler ve salgınlar karşısında güvencesiz bırakmıştır. Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık; üretim sürecinin yanı sıra kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürekliliği konusunda taşıdığı sorumluluklar nedeniyle evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkından yanadır.”

Ordu Hayat/Tevfik Kul (Özel Haber)

03 Eki 2023 - 08:00 Ordu/ Ordu- Gündem

Mahreç  Tevfik Kul